Uporaba-angleških-glagolov-»must«-in-»have-to«

Uporaba angleških glagolov »must« in »have to«

V slovenščino angleška glagola »must« in »have to« prevajamo z besedo »moram«, v angleščini pa njun pomen ni enakovreden.  

  1. MUST (DO)

Glagol must (do) v grobem označuje zadolžitev, nekaj, za kar sami menimo, da je nujno. Lahko se uporablja tudi za izražanje neposrednih ukazov oseb oz. opozoril. Omenjeni glagol lahko uporabljamo za izražanje sedanjosti. Primeri: I must go to bed earlier. (Prej moram iti v posteljo.) I must do something to change things. (Nekam moram storiti, da spremenim stvari.) You must visit us some time. (Moraš/morate nas kdaj obiskati.) Police officer said to him: »You must stop your car!« (Policist mu je rekel: »Ustaviti morate avtomobil!«) Notice: All dogs must be kept on a leash. (Opozorilo: Vsi psi morajo biti na vrvici.)

  1. HAVE TO

Glagol have (to) označuje določene odgovornosti, obveznosti, določene s strani drugih ljudi oz. sistema. Uporabljamo ga za izražanje preteklosti, sedanjosti in prihodnosti (npr. I had to/I have to/I will have to). Primeri: I have to come at work at 8 a.m. precisely. My boss is very demanding. (Na delo moram priti točno ob osmi uri zjutraj. Moj nadrejeni je zelo zahteven.) You have to learn or you won’t pass the exam. (Moraš se učiti, sicer ne boš naredil izpita.) She has to work 8 hours per day. (Ona mora delati osem ur na dan.)

  1. DON’T HAVE TO (DO)/MUSTN’T DO

Oba glagola se pojavljata tudi v nikalni obliki, vendar se njun pomen nekoliko razlikuje od trdilne oblike. Mustn’t  v slovenščino prevajamo kot »ne smeti«, don’t have to pa kot »ni treba«. Primeri: I mustn’t eat that much. (Ne smem toliko jesti.) I mustn’t drink coffee – it makes me nervous. (Ne smem piti kave – dela me nervoznega.) I don’t have to work today. (Danes mi ni treba delati.) You don’t have to come to my birthday party. (Ni ti treba priti na mojo rojstnodnevno zabavo.)

Prispevek je pripravila učiteljica slovenščine in francoščine Vesna Nagode.

Ne zamudi poučnih in zabavnih prispevkov na našem blogu!

Individualni jezikovni tečaji kar 20% CENEJE !

2