Speak-say-tell-talk

Speak, say, tell, talk?

Tako kot v slovanščini poznamo kar nekaj glagolov, ki so si med seboj podobni, tudi v angleščini poznamo med seboj podobne glagole, ki jih neposredno prevajamo z glagoli govoriti, reči, povedati – speak, say in tell.

SPEAK

Glagol »speak« uporabljamo, če želimo povedati, katere jezike govorimo.

Primer: I speak English. (Govorim angleško.)

Prav tako omenjeni glagol lahko uporabljamo za izražanje prošnje v povezavi z glagolom »govoriti«.

Primer: Speak slowly please. (Govòri počasneje, prosim.)

Omenjeni glagol lahko zaznamuje tudi spodbudo k monologu, h kateremu osebo zraven nas spodbudimo z glagolom »govoriti«.

Primer: Speak to me about your problems. (Govòri mi o svojih problemih).

TALK

Z besedo »talk« lahko izražamo določeno zmožnost, povezano z glagolom »govoriti«.

Primer: Dogs can’t talk. (Psi ne morejo govoriti.)

Omenjeni glagol lahko zaznamuje tudi spodbudo k pogovoru, katere del je glagol »govoriti«.

Primer: Let’s talk. (Pogovoriva se.)

Glagola »speak« in »talk« imata podoben pomen, zato včasih težko izberemo pravega. Včasih lahko izberemo kar oba in pomena s tem ne spremenimo. Primer: He was speaking / talking to Mary about football. (Mary je govoril o nogometu.)

Glagol »speak« je običajno nekoliko bolj formalnega značaja kot »talk«, zato ga uporabljamo pri izražanju vljudnostnih prošenj. Primer: Could I speak to Mr Andrews, please? (Lahko prosim govorim z gospodom Andrewsom?)

Obstaja tudi nekaj stalnih besednih zvez, ki se jih moramo naučiti.

Primer:

TALK                                                                                    SPEAK

Stop talking nonsense! (Ne govori neumnosti!) He speaks English and German. (Govori nemško in angleško.)

 TELL

Z glagolom »tell« izrazimo določene informacije.

Primer: I told him that I love him. (Povedala sem mu, da ga ljubim.)

Z omenjenim glagolom lahko spodbudimo tudi osebo k daljšemu monologu.

Primer: Tell me more about your problem. (Povejte mi več o svojem problemu.)

Namesto omenjenega glagola lahko uporabimo tudi glagol »say«, ki pa običajno zaznamuje krajšo in enkratno akcijo ter ne spodbuja daljših dialogov.

Primer: I said that I can’t live like this anymore and I left. (Rekel sem, da tako ne zmorem več živeti in sem odšel.)

Še en primer: Say something! (Reci nekaj!)

SAY (ko omenimo vzrok ali uporabimo predlog TO); TELL (ko omenimo osebo, ki ji nekdo nekaj razlaga, pa tudi ob dodatnih predlogih ABOUT, WHO, WHEN, WHERE)
They said hello to me. (Pozdravili so me.) Did you tell him? (Si mu povedala?)
He said he was ill. (Rekel je, da je bil bolan.) He told him he was ill. (Rekel mu je, da je bil bolan.)

Vam učenje angleščine kljub napotkom predstavlja izziv? Brez panike, na tečajih se učitelj posveti vsakemu kandidatu posebej, saj je dovolj časa za sproščeno uporabo jezika. Slovnico lahko vedno vadite v spletni učilnici!

Prispevek je pripravila učiteljica slovenščine in francoščine Vesna Nagode

Ne zamudi poučnih in zabavnih prispevkov na našem blogu!

Individualni jezikovni tečaji kar 20% CENEJE !

2