Pet-najpogostejših-napak-v-angleščini

Pet najpogostejših napak v angleščini

Zdi se nam, da je angleščina enostaven jezik, saj jo slišimo na vsakem koraku, kljub temu pa tudi pri tem svetovno znanem jeziku delamo številne napake. Veste, katere so najpogostejše?

  1. It’s in its.

Izgovarjava obeh je enaka, njun pomen pa se povsem razlikuje. It’s je skrajšava it is oz. it has, medtem ko je its oblika svojilnega zaimka.

Prvi primer: What is this? It’s a snake! (Kaj je to? Kača!)
Drugi primer: That dog has got its collar on. (Ta pes ima na sebi ovratnico.)

  1. There in their.

There uporabljamo v številnih primerih, denimo, ko govorimo o določenem kraju.
Primer: I’ve heard they have a nice pool in that hotel. Let’s go there! (Slišal sem, da imajo v hotelu prijeten bazen. Pojdimo tja!)

Beseda their je oblika svojilnega zaimka v množini.
Primer: Their parents are not at home. (Njihovi starši niso doma.)

  1. Your in you’re.

Your je svojilni zaimek, ki ga v slovenščino prevajamo z besedo TVOJ.

Primer: Is this your car? Yes, it is mine. (Je to tvoj avto? Da, moj je.)

You’re je okrajšava za you are.
Primer: You’re very nice. (Res si prijazen.)

  1. Affect in effect.

Affect je glagol (to affect), ki pomeni VPLIVATI NA NEKOGA. Effect je samostalnik nanašajoč na določen rezultat vpliva, ki ga ima nekaj na nas.

Prvi primer: You affect on me with your opinion. (Vplivaš name s svojim mnenjem).

Drugi primer: The green house effect can be seen all around the world. (Vpliv tople grede je viden po celem svetu.)

  1. Then in than.

Besedo then uporabljamo za izražanje določenih časovnih korakov.
Primer: We went to the supermarket and then we went to the cinema. (Šli smo v trgovino in nato v kino.)

Beseda than se uporablja za primerjavo nečesa.
Primer: He is taller than me. (Višji je kot jaz.)

Poznate kakšen primer, kjer delamo napake, tudi vi?

Prispevek je pripravila učiteljica slovenščine in francoščine Vesna Nagode.

Ne zamudi poučnih in zabavnih prispevkov na našem blogu!

Individualni jezikovni tečaji kar 20% CENEJE !

2