Politika zasebnosti in izjava o varstvu osebnih podatkov

UPRAVLJALEC SPLETNE STRANI

Upravljalec osebnih podatkov, kot ga določa Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov, je:

AKADEMIJA INT, izobraževanje in storitve, d.o.o. (skrajšana firma: AKADEMIJA INT d.o.o.)
Valjhunova ulica 11
1000 Ljubljana

e-mail: [email protected]
tel. št.: +386 70 795 792

Podjetje AKADEMIJA INT d.o.o. se zavezujemo, da bomo varovali zaupnost osebnih podatkov uporabnikov našega spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta in v okviru zakonskih obveznosti.

Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam, razen če zakon ne določa drugače. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Vaša vprašanja v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov pri uporabi te spletne strani lahko naslovite na [email protected].

 

PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke pridobimo na naslednje načine:

– preko obrazca za prijavo na tečaj oz. dogodek;
– ob telefonski komunikaciji s stranko;
– ob osebni komunikaciji s stranko;
– ob e-poštni komunikaciji s stranko;

 

KATERE OSEBNE PODATKE ZBIRAMO IN NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
1. OBISK SPLETNE STRANI

Ob vsakem obisku spletne strani jezikovna-akademija.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. AKADEMIJA INT d.o.o. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Namen teh postopkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov. Takšna obdelava je nujna za izvajanje javnih nalog upravljavca spletne strani.

Podatki o obisku spletne stranki se hranijo 30 dni od obiska spletne strani.

2. IZVAJANJA NAŠIH STORITEV

– Za namen izvajanje jezikovnih izobraževanj zbiramo naslednje podatke:

o Ime in priimek
o Elektronski naslov
o Telefonska številka
o Fizični naslov (po potrebi)

Osebne podatke uporabljamo za dokončanje ter upravljanje prijave na jezikovni tečaj, za pošiljanje informacij o tečaju ter za uspešno izvedbo samega tečaja. Posameznik se lahko prostovoljno odloči, ali se bo na tečaj prijavil. Osebnih podatkov brez vaše osebne privolitve ne posredujemo tretjim osebam, razen če zakon ne določa drugače.

V okviru izvajanja naših pogodb z vami, na primer preko izvajanja jezikovnih tečajev, vaše podatke delno posredujemo ponudnikom storitev, ki po našem naročilu in v okviru pogodbe, sklenjene med AKADEMIJO INT d.o.o. in vsakokratnim ponudnikom storitev, obdelujejo te podatke v namen obdelave naročila. Takšen ponudnik je lahko na primer pogodbeni izvajalec jezikovnega tečaja, ki ga AKADEMIJA INT d.o.o. uporablja za realizacijo pogodbe z vami.

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Vaše osebne podatke, ki jih zbiramo za izvedbo jezikovnega tečaja hranimo do vašega preklica.

V okviru izvajanja naših pogodb z vami, na primer preko izvajanja jezikovnih tečajev, vaše podatke delno posredujemo ponudnikom storitev, ki po našem naročilu in v okviru pogodbe, sklenjene med AKADEMIJO INT d.o.o. in vsakokratnim ponudnikom storitev, obdelujejo te podatke v namen obdelave naročila. Takšen ponudnik je lahko na primer pogodbeni izvajalec jezikovnega tečaja, ki ga AKADEMIJA INT d.o.o. uporablja za realizacijo pogodbe z vami.

– Za namen izvajanja oglaševalskih aktivnosti zbiramo naslednje podatek:

o Elektronski naslov – če boste privolili v neposredno trženje (preko spletnega obrazca), boste od našega podjetja prejemali naše ponudbe in obvestila. V tem primeru zbiramo in nadalje obdelujemo vaš elektronski naslov, ki ga vpišete v elektronski obrazec.

Pravna podlaga za obdelavo vseh zgoraj navedenih osebnih podatkov je vaša osebna privolitev (osebna ali preko spletnega obrazca).

VAŠE PRAVICE V ZVEZI S HRABO OSEBNIH PODATKOV

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe.
Glede osebnih podatkov, ki jih zbiramo na podlagi vaše osebne privolitve, lahko privolitev kadar koli prekličete. Preklic privolitve nam lahko pošljete na elektronski naslov [email protected].

OBSTOJ AVTOMATIZIRANEGA SPREJEMANJA ODLOČITEV
Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

INFROMACIJA O PRAVICI DO VLOŽITVE PRITOŽBE PRI NADZORNEM ORGANU
Pritožbo glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: [email protected] telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si)

SPREMEMBE IZJAVE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Ta politika zasebnosti je bila zadnjič posodobljena februarja 2023.

Individualni jezikovni tečaji kar 20% CENEJE !

2