Jezikovni tečaji za podjetja

Poslovni jezikovni tečaji, prilagojeni vašim željam in potrebam.

Poslovni jezikovni tečaji omogočajo podjetjem jezikovno izobraževanje po meri. Z veseljem vam pripravimo pester in vašim potrebam prilagojen učni program ter se prilagodimo natrpanim urnikom vaših zaposlenih!

Jezikovni tečaji za podjetja

Prednosti poslovnih jezikovnih tečajev

Prilagodljivost

Zavedamo se, da so potrebe naših strank različne. Program in urnik tečaja vselej prilagodimo individualnim željam naših naročnikov. Za vsako skupino ali individualni tečaj določimo cilje, pripravimo učni načrt po meri in prilagodimo gradiva iz baze naših vsebin.

Specializiranost

Si želite napredovati predvsem na področju besedišča iz vaše stroke? Ne glede na to, ali delujete v turizmu, v kemijski industriji, kamnoseštvu, gradbeništvu ali informatiki; poskrbeli bomo, da usvojite znanje, ki ga najbolj potrebujete!

Transparentnost

Naročniku za čas tečaja omogočamo vpogled v potek izobraževanja in napredek njegovih zaposlenih. S pomočjo rednih evalvacij, evidenc prisotnosti, anket o zadovoljstvu in poročil naših učiteljev stranki nudimo popolno transparentnost.

Spoznajte naše zadovoljne

Individualna ponudba za vaše podjetje

Z znanjem tujih jezikov boste svoji ekipi omogočili konkurenčno prednost in mnoge nove poslovne priložnosti! Da se prepričate, ali so naši jezikovni tečaji pravi za vas, vam nudimo tudi brezplačno preizkusno uro.

Učni programi po meri

Poslovni jezik

Tečajniki se bodo spoznavali s poslovnim jezikom ter izražanjem, z vodenjem sestankov in predstavitev, s pisanjem besedil in s telefonskim stikom v tujem jeziku.

Konverzacija

Tečajniki se bodo predvsem naučili uporabe tujega jezika v praksi ter razvili samozavestno govorno izražanje, pogajanje in argumentiranje ter razvili sposobnosti javnega nastopanja v tujem jeziku.

Strokovni jezik

Tečajniki se bodo naučili strokovnega in tehničnega besedišča v stroki poslovanja vašega podjetja, na primer v prodaji, turizmu, gostinstvu, transportu, medicini ali farmaciji.

Pripravo prilagojenega učnega programa, vsa učna gradiva, izvedbo tečaja po urniku in na lokaciji naročnika, brezplačno preverjanje predznanja tečajnikov, vmesno in končno preverjanje napredka, izdajo potrdil ob zaključku tečaja ter učiteljevo evalvacijo o poteku izobraževanja.

Po želji vam pripravimo tudi poročilo o zadovoljstvu s tečajem, ki ga oblikujemo s pomočjo anonimnih anket. Ves čas naročniku omogočamo tudi vpogled v evidence prisotnosti, ki jih vodimo za čas izvedbe tečaja.

Kaj vključuje naša ponudba?

Mnenja
udeležencev

Mnenja udeležencev

Individualni jezikovni tečaji kar 20% CENEJE !

2