Nasveti za učenje množine v nemščini

Napisal/a | 06. Okt 2015 | Jezik za kariero in posel

Nazaj na vse prispevke

Nemščina prav gotovo ni lahek oreh, ki pa se ga kljub vsemu da streti, kot radi rečemo. Kljub temu, da se nam včasih zdi, da obstaja več izjem, kot je pravil, nam prav slednja lahko pomagajo tudi pri lažjem učenju oz. pomnjenju. Morda bomo kljub pridnemu učenju kdaj naleteli na izjemo, vsaj v večini primerov pa nam bodo pravila koristila. Za vas sem pripravila nekaj teh – upam, da vam bodo prišla prav! 🙂

 

Moški spol

Večina moških samostalnikov ima v množini poleg drugačnega člena končnico –e, v sredini pa pogosto dobi preglas (to nikdar ne velja za samoglasnika –i in –e, za ostale samostalnike pa v večini).

Primeri:

rokader Arm; die Arme

stopalo – der Fuß; die Füße

stolder Stuhl; die Stühle

 

Nemški samostalniki, ki se končujejo na –el, -en in -er so v množini pogosto enaki kot v ednini, spremeni pa se njihov člen.

Primera:

stricder Onkel; die Onkel

računalnik – der Computer; die Computer

 

Ženski spol

Večina samostalnikov ženskega spola v množini dobi končnico –en oz. –n.

Primera:

delo – die Arbeit; die Arbeiten

menstruacija oz. norma – die Regel; die Regeln

 

V kolikor se samostalnik v ednini končuje na soglasnik –n, dodamo še enega.

Primer:

študentka – die Studentin; die Studentinnen

 

Nekateri samostalniki dobijo tudi preglas in končnico –e.

Primeri:

rokadie Hand; die Hände

noč – die Nacht; die Nächte

mesto – die Stadt; die Städte

 

Srednji spol

Večina samostalnikov srednjega spola spremeni člen in dobi končnico –e.

Primer:

letodas Jahr; die Jahre

 

Približno četrtina samostalnikov v množini dobi preglas in končnico –er.

Primer:

vasdas Dorf; die Dörfer

otrokdas Kind; die Kinder (brez preglasa)

obrazdas Gesicht; die Gesichter (brez preglasa)

 

Nekateri samostalniki, ki se končujejo na –el, -en in –er, predvsem pomanjševalnice, za katere so značilna t. i. obrazila –chen in –lein, dobijo (ali ohranijo) preglas in ohranijo končnice.

Primeri:

deklicadas Mädchen; die Mädchen

noždas Messer; die Messer

 

Končnica –s se v množini uporablja pri prevzetih besedah iz francoščine ali angleščine.

Primeri:

vodja kuhinje – der Chef; die Chefs

hotel – das Hotel; die Hotels

 

Želite izvedeti več? Vabljeni na tečaj!

Prispevek je pripravila učiteljica slovenščine in francoščine Vesna Nagode (ki tre tudi nemške orehe :))

 

Prispevek je pripravil/a:

Vesna Nagode