Slovenščina za tujce: tečaji slovenskega jezika za posameznike in podjetja

Napisal/a | 18. Sep 2019 | Jezik za kariero in posel

Nazaj na vse prispevke

Piše: Špela Koželj, vodja poslovnih programov

Na Jezikovni Akademiji že več let izvajamo jezikovne tečaje za podjetja in tako pomagamo posameznikom ter skupinam pri njihovem poslovnem prodoru v tujino oziroma pri izboljšanju stikov s tujimi partnerji.
V letošnjem letu smo zaznali zelo specifično potrebo, katere priznam, da sama nisem pričakovala. Veliko naših že obstoječih naročnikov (ter novih) je izrazilo potrebo po tečaju slovenskega jezika.

Potrebe se pojavljajo iz različnih razlogov, a večinoma gre za izobraževanje vodilnega kadra, ki prihaja iz tujine (Francija, Poljska, Španija, Avstralija, itd) in se je za potrebe novega delovnega mesta v Sloveniji primoran naučiti slovensko. Tečajniki začnejo z osnovnim jezikom, kmalu pa nadaljujejo s tečajem poslovne slovenščine, kjer nadgradijo svoje kompetence pisne in ustne komunikacije, kar je ključno za njihov poslovni razvoj.

Velikokrat organiziramo tudi jezikovno izobraževanje za operativne kadre (delavci v proizvodnji ter v skladišču), ki večinoma prihajajo iz držav bivše Jugoslavije, vendar že več let delajo in živijo v Sloveniji, zato se morajo naučiti tudi strokovnega jezika, ki sovpada z njihovim delovnim mestom.

Potem pa so tu še tuji zaposleni v tujini, ki delujejo pod vodstvom kadrovske uprave v Sloveniji. Na ta način trenutno izvajamo tečaje slovenščine v Zagrebu za dva večja naročnika. Njihov dolgotrajni cilj je hrvaškemu kadru omogočiti aktivno znanje poslovnega slovenskega jezika za uspešno sodelovanje s slovenskimi sodelavci.

Za mnenje smo povprašali našega cenjenega naročnika, podjetje Kuehne + Nagel d.o.o.,

za čigar zaposlene izvajamo tandemski tečaj slovenščine.

Kateri kader izobražujete slovensko in zakaj se vam tovrstno znanje zdi ključno za vaš uspeh?

Slovensko izobražujemo 2 skupini zaposlenih:

  • zaposlene v pisarnah, ki ne govorijo slovensko. To so po večini tujci, ki v Sloveniji še niso dolgo časa in se slovenskega jezika učijo od začetka.
  • Prav tako izobražujemo vodilni kader med skladiščnimi delavci (vodje ekip), katerih materni jezik ni slovenščina, vendar v Sloveniji živijo že dlje časa. Pri njih želim raven slovenščine dvigniti na višji nivo, tako pri pisnih sporočilih kot tudi ustnih, saj morajo deliti naloge in usmerjati sodelavce in podrejene v slovenskem jeziku.

Katere segmente tujega jezika ste si želeli izboljšati?
Pri tujcih želimo izboljšati osnovno znanje, pri vodjih ekip v skladišču pa želimo zvišati nivo osnovnega znanja ter poudariti izobraževanje v pisnem besedišču poslovne konverzacije in v sami uporabi strokovnega besedišča.

Menite, da bo v prihodnosti slovenščina pomemben poslovni jezik znotraj Slovenije, ali ga bo nadomestila angleščina?

Menim, da bo tudi v prihodnosti slovenščina osnovni poslovni jezik znotraj Slovenije, saj morajo že po zakonu biti pogodbe in navodila (naprimer) spisana v slovenskem jeziku.

Na Jezikovni Akademiji nudimo tečaje slovenskega jezika, s poudarkom na osnovnemu besedišču in slovnici, poslovnemu jeziku ali konverzaciji. Naročnikom omogočamo tudi izvedbo specifičnih delavnic, kjer program osnujemo glede na stroko in specifične potrebe podjetja.

Tečaje slovenščine vodijo naši izkušeni in kompetentni predavatelji, ki poskrbijo, da tečajniki tekom izobraževanj usvojijo kvalitetno znanje za samostojno in samozavestno komuniciranje v slovenščini v poslovnem svetu.

Prednosti tečaja slovenščine pri Jezikovni Akademiji:

  • predhodno pisno in ustno testiranje in določitev ciljev tako s strani naročnika, kot tudi predavatelja;
  • fleksibilnost vsebine in gradiv, prilagoditev programa glede na napredek tečajnikov;
  • enostavna obravnava besedišča in slovničnih prvin, ki so precej zahtevne v primerjavi z drugimi jeziki;
  • poudarek na ustni komunikaciji, da tečajniki hitro pridobijo potrebno samozavest za samostojno komunikacijo;
  • simulacija poslovnih situacij, v katerih tečajniki prakticirajo rabo jezika;
  • redno poročanje o napredku in zadovoljstvu tečajnikov;
  • končno testiranje in strokovno poročilo o napredku s strani profesorja ter prejem certifikata;
  • naročniku in tečajnikom lahko kot učitelja zagotovimo maternega govorca, kadar to zahteva.

Želim personalizirano ponudbo!

Oddajte povpraševanje in prejmite ponudbo, ki je potrebam vašega podjetja pisana na kožo!

Prispevek je pripravil/a:

Tinkara Lazar
Tinkara že od nekdaj najraje potuje! Ljubši od potovanj so ji verjetno zgolj dolgi sprehodi z njenima psičkoma. Ker obožuje jezike in pisanje nasploh, verjetno ni nič čudnega, da je postala novinarka. V šoli je najraje obiskovala pouk angleščine in slovenščine, nemščine pa se je naučila zato, ker včasih Spongeboba še niso prevajali v Spužija Kvadratnika, pravi. Kot novinarka se je nekaj časa potepala po severnonemškem Hamburgu in delala za RTL Nord, a se je po letu dni vrnila domov z željo po nečem novem. Jezikovna akademija je prav to, pravi: nekaj povsem novega.