Otroci-in-učenje-tujih-jezikov-kdaj-začeti – kopija

Otroci in učenje tujih jezikov: kdaj začeti?

Učenje tujih jezikov pri odraslih in pri otrocih se v marsičem razlikuje. Najbolj pomembna razlika je povsem biološke narave: pri otrocih se možgani še razvijajo, raziskave pa so pokazale, da so naši možgani ravno v tem obdobju najbolj pripravljeni za “sprejem” novih jezikov. Kdaj je torej najbolj primerna starost za začetek učenja tujih jezikov?

Če na učenje gledamo s popolnoma kognitivnega vidika, se novih jezikov najlažje učijo ravno otroci v prvih letih življenja, saj v teh letih poteka njihovo usvajanje materinščine, vseh dodatnih jezikov pa se ravno v tem obdobju lahko naučijo popolnoma organsko in z isto lahkoto – medtem ko pri starejših otrocih in odraslih učenje poteka zavedno. Možgani majhnih otrok namreč vse informacije sprejemajo kot prvinske, zato se otroci lahko v tem obdobju naučijo izgovorjave celo brez naglasa! Vendar pa ni razloga za strah, da bo vaš otrok začel z mešanjem jezikov. Otroci lahko namreč že pri starosti nekaj mesecev razlikujejo med tujimi jeziki.

3

Večina raziskav je potrdila, da je “zlato obdobje” za učenje tujih jezikov po karseda naravni poti nekje v starosti od 5 do 9 let. Otroci, starejši od 9 let, se tujih jezikov še vedno lahko učijo hitreje in z večjo lahkoto kot odrasli (njihovi možgani se še vedno razvijajo), vendar pa so raziskave pokazale, da se pri njihovi izgovorjavi že pojavi naglas – med učenjem njihovi možgani že zaznavajo fonološke razlike med prvinskim jezikom in novimi, “drugačnimi” fonološkimi sestavami, zato se morajo otroci zavestno potruditi, če želijo tuji jezik izgovarjati brez naglasa. Primarni razvoj možganov se biološko zaključi nekje okoli 18. leta starosti, nakar zorijo še nadaljnjih 5 -7 let.

Prenesite brezplačno knjižico s pobarvankami, ki bodo otrokom pomagale pri učenju angleščine! Brezplačna pobarvanka za učenje angleščine!

Jezikovni tečaji za otroke

Seveda pa za učenje tujih jezikov pri otrocih ne zadostuje, da jim tako mimogrede kdaj pa kdaj predvajamo tujejezično glasbo ali posnetke, oziroma da na njihov “redni program” umestimo tujejezične risanke. To so brez dvoma elementi, ki so lahko v pomoč, vendar moramo – če želimo, da naši otroci jezik v resnici in popolnoma usvojijo – k temu pristopiti tako kot k učenju drugih znanj: na organiziran način, z dovoljšnjo stopnjo izpostavljenosti izbranemu tujemu jeziku.

Učinkovito učenje tujega jezika pri otrocih je zastavljeno tako, da vzpodbuja pozornost otrok in jo tudi zadrži – preko tematik, ki otroke zanimajo, in preko domiselnih in premišljeno zastavljenih iger. Ravno tako je pomembna učilnica, ki mora biti organizirana tako, da je otrok neprestano v stiku s tujim jezikom, ne glede na to, kam se obrne. Če je učenje za otroke zastavljeno na pravilen način, se bodo otroci izbranega tujega jezika naučili s svetlobno hitrostjo, znanje pa bo še bolj trajno kot pri odraslih, saj se bo v možgane umestilo kot ena od “primarnih” informacij.

Kombinirano učenje na jezikovnih tečajih za otroke

Ste še vedno neodločeni, ali je zgodnje učenje tujih jezikov primerno za vašega otroka? Morda vas bo prepričalo naslednje:  zaradi razvoja možganov učenje tujih jezikov pri otrocih poteka na bolj organski in naraven način, vendar pa istočasno učenje tujih jezikov vpliva tudi na razvoj otrokovih možganov! Dokazano je, da imajo otroci, ki znajo dva ali več jezikov, na splošno bolj razvite kognitivne sposobnosti, od bolj fleksibilnega razmišljanja in zmožnosti, da k določeni problematiki pristopijo z več različnih strani, pa do tega, da imajo boljše komunikacijske sposobnosti; so bolj osredotočeni, imajo boljši spomin in so boljši pri opravljanju več nalog hkrati. Mali večjezičneži so med raziskavami pokazali, da uporabljajo večji odstotek možganov od enojezičnih otrok, poleg tega pa so tudi bolj ustvarjalni.

– članek je za vas pripravila učiteljica angleščine in prevajalka, Sanja Struna

Prenesite brezplačno knjižico s pobarvankami, ki bodo otrokom pomagale pri učenju angleščine!

Brezplačna pobarvanka za učenje angleščine 

Viri:
Vir 1 in Vir 2.

Ne zamudi poučnih in zabavnih prispevkov na našem blogu!

Individualni jezikovni tečaji kar 20% CENEJE !

2