Nasveti za učenje nepravilnih glagolov

Napisal/a | 07. Avg 2015 | Nasveti

Nazaj na vse prispevke

Nasveti za učenje nepravilnih glagolov

Napisal/a | 7. Avg 2015 | Nasveti

Se še spomnite svojih osnovnošolskih let angleščine in dolgega seznama nepravilnih glagolov, ki ste se jih morali na pamet učiti za vsak test in ustno spraševanje? Kljub podobnosti s poštevanko, ki naj je ne bi nikoli pozabili, se nam kakšen glagol pogosto izmuzne iz spomina. Kako pa se nepravilne glagole lahko kar se da hitro (ponovno) naučimo?

 

  1. Nepravilne glagole razdelite na več različnih skupin.

Četudi govorimo o nepravilnih glagolih, tudi slednji sledijo določenim vzorcem. Da bi se jih lažje naučili, jih poskusite razdeliti na več skupin glede na podobnosti. Za vas smo pripravili nekaj tabel s posamičnimi primeri, vi pa lahko vzorce in glagole še dopolnite!

 

a)      GLAGOLI, ENAKI V VSEH OSNOVNIH ČASIH

the present (sedanjik), the past (preteklik), the past participle (pretekli deležnik) bet (staviti), burst (počiti, razpočiti se), cast (metati, vreči, dodeliti vlogo, oddati, dati …), cost (stati), cut (rezati, urezati), fit (prilegati se; obleka se prilega), hit (zadeti, udariti, pritisniti … ), hurt (boleti), let (pustiti, dopustiti, spustiti, izpustiti), put (postaviti, odložiti), quit (odpovedati, končati, odstopiti), set (postaviti, posaditi, stopiti v, poslati koga kam … ), shut (ustaviti, zapirati, pripreti si), split (razpoloviti, razhajati se, deliti … ), spread (širiti (se), raztezati se, mazati (se) … )

 

b)     GLAGOLI Z ENAKIM SEDANJIKOM in PRETEKLIM DELEŽNIKOM

PRESENT PAST PAST PARTICIPLE
postati become became become
priti come came come
teči run ran run

 

c)      GLAGOLI S ČRKO –O V PRETEKLIKU IN PRETEKLEM DELEŽNIKU

PRESENT PAST PAST PARTICIPLE
zlomiti break broke broken
izbrati choose chose chosen
obleči wear wore worn

 

č) GLAGOLI S ČRKO –O V PRETEKLIKU

  PRESENT PAST PAST PARTICIPLE
voziti drive drove driven
voziti se, jahati ride rode ridden
pisati write wrote written

 

d)     PRETEKLIK S KONČNICAMA –EW, PRETEKLI DELEŽNIK S KONČNICAMI –OWN

PRESENT PAST PAST PARTICIPLE
leteti fly flew flown
rasti grow grew grown
poznati, znati know knew known

 

e)      PRETEKLIK, KJER SE SPREMENIJO SAMOGLASNIKI IZ -I, V -A IN -U

  PRESENT PAST PAST PARTICIPLE
začeti begin began begun
piti drink drank drunk
plavati swim swam swum

 

  1. Pomagajte si z glasbo!

Ste ljubitelji rap glasbe? Odlično! In četudi tovrstna glasba ne bi bila vaša prva izbira, lahko dobro popestri učenje povsem dolgočasne snovi. Izberite primerno podlago (ne prehitro) in za začetek poskusite le s preprostim rapanjem glagolov. Kasneje lahko besede povežete tudi v celoto in iz naučenih glagolov naredite pravo zgodbo! Si ne predstavljate, kako? Tako! https://www.youtube.com/watch?v=gNaDvAYC0Jw

 

  1. Naredite svojo družabno igro in k igranju povabite prijatelje ali svoje otroke!

Ko ste že deloma usvojili glagole, jih lahko utrjujete preko različnih iger. Za glagole v sedanjiku lahko poiščete ustrezno slikovno gradivo in sličice pokrijete (kot pri igri spomina). Ustreznice v ostalih časih napišete na druge lističe in jih razprostrete čez mizo oz. preprogo. Ko odkrijete sličico, v najhitrejšem možnem času poskusite najti še ustreznice glagola v ostalih časih. Da bi bila igra še zanimivejša, lahko uporabite peščeno uro in tekmujete z ostalimi v času.

Prispevek je pripravila Vesna Nagode, učiteljica slovenščine in francoščine

 

Prispevek je pripravil/a:

Vesna Nagode