intenzivni-tecaj-poletni

Angleške besede, ki jih pogosto zamešamo med sabo!

Čas je za drugi del Jezikovnih zagat!

V prejšnjem blogu smo spoznali, da jezikovnim zmešnjavam v angleščini kar ni konca. Poleg enakozvočnic je še kar nekaj podobnih si angleških besed, katerih raba se včasih ponesreči celo izkušenim govorcem. Imate že kakšen par v mislih? 😉

1. Lose and Loose

Črkujemo ju drugače in izgovarjamo ju drugače, pa vendar ti dve besedi pogosto napačno uporabljamo.

 • Lose – izgovorjeno z glasom »z« je glagol, ki pomeni »izgubiti«.
  I don’t want my football team to lose the game.
 • Loose – izgovorjeno z glasom »s« je pridevnik, ki pomeni »ohlapno«.
  A loose sweater feels very comfortable.
2. Resign in Re-sign

Ti dve besedi imata povsem enak zapis, razen vezajev, a povsem nasprotna pomena.

 • Resign — brez vezaja, izgovorjen z »z«-jem, pomeni »odpoved«.
  My boss didn’t want to increase my salary so I decided to resign. This will be my last week of work.
 • Re-sign — z vezajem, izgovorjen z glasom »s«, pomeni ponovni podpis pogodbe.
  I love my current job, so I happily re-signed for another year.
3. Advice and Advise

Ti dve besedi podobno črkujemo, imata podoben pomen in le manjšo razliko v izgovorjavi.

 • Advice — izgovorjeno z glasom »s« — gre za samostalnik, ki pomeni nasvet.
  My father gave me one piece of advice – “Always be on time.”
 • Advise — izgovorjeno z glasom »z« pa je glagolna oblika in pomeni svetovati.
  She advised me to invest my money more carefully.
4. Affect in Effect

Ponovno je pri teh dveh besedah glavna razlika slovnične narave, čeprav se tudi izgovarjata nekoliko drugače. Medtem ko je »affect« glagol, je »effect« samostalnik. Uporabljata se, ko govorimo o rezultatih in posledicah določenih dejanj.

 • I’m worried that your lazy habits will affect your studies (your lazy habits will have a bad effect on your studies).
 • Before you start an argument with your boss, consider the effects of your actions (before you start an argument, consider how your actions will affect the situation).
angleške besede
angleške besede
angleške besede
angleške besede

 
5. Compliment in Complement
 • Compliment — lahko deluje kot samostalnik ali glagol in pomeni pohvalo, kompliment.
  I complimented my sister on her delicious cooking (glagol).
  I gave my sister a compliment on her delicious cooking (samostalnik).
 • Complement — besedo uporabljamo, ko se dve stvari dobro dopolnjujeta ali pašeta skupaj.
  My blue tie really complements my white shirt (my blue tie and white shirt go well together).
  That wine complements the meat dish well.
6. Disinterested in Uninterested

Mnogi materni govorci uporabljajo ti dve angleški besedi kot sopomenki, ki prevedeno pomenita dolgčas ali nezainteresiranost. Ta prevod vsekakor velja za pomen besede »uninterested«, vendar pa to ni pomen besede »disinterested«.

Resnični pomen besede »disinterested« je nepristranski, objektiven. Sodnik, ki obravnava sodno zadevo, naprimer, bi moral biti »disinterested« – nepristranski, vsekakor pa ne »uninterested«, torej nezainteresiran!

 • The children wanted to play outside and were very uninterested in doing any studying.
 • Sometimes a stranger can make a disinterested and fair decision more easily than a family member.
7. Further in Farther

Ti dve besedi vsekakor poskrbita za zmedo!

»Further« in »farther« imata oba enak pomen, vendar se uporabljata v različnih situacijah. Izgovarjata se prav tako na podoben način, vendar z razliko – »fur«, »far«.

 • Farther se uporablja, ko govorimo o fizični oddaljenosti nečesa. Kot potnik v avtu naprimer lahko voznika vprašate:
  “How much farther until we reach our destination?”
  Ali pa na tekaški tekmi rečete: “She ran farther and faster than him.”
 • Further pa se uporablja v bolj abstraktnih situacijah, kot naprimer:
  “If you have any further complaints, please tell me.” ali
  “If you have any further questions you can ask me at the end of the lesson.”

V zadnjih dveh primerih ne govorimo o fizični razdalji, zato beseda »farther« ni primerna. Poglejmo še en primer: If we drive any farther tonight we’ll be too tired to continue driving tomorrow.; We should discuss this topic further before we make a decision.

8. Hanged in Hung

Razlika med »hanged« in »hung« se nam zdi pomembna. V primeru, da besedi zamešate lahko marsikoga razjezite ali po nepotrebnem užalite.

 • Hung je preteklik glagola »hang«, torej pomeni viseti. Besedo uporabljamo v primerih kot je:
  I hung the painting on the wall and I hung my clothes on the clothes line.
 • Besedo hanged po drugi strani, pa se uporablja kot preteklik besede »hang« zgolj v enem in edinem primeru – v primeru obešenja nekoga.
  The judge sentenced the murderer to be hanged. The criminal was hanged in prison.

 

Dodatni uporavljeni viri: Fluentu

Tečaji angleščine za otroke 5-15 let. 

Učenje angleščine na sproščen, zabaven način, skozi igro, petje, gibanje, projektno delo in skupinsko reševanje problemov.
Naj otroku angleščina preraste v veselje!

Ucenje anglescine za otroke ljubljana
Ne zamudi poučnih in zabavnih prispevkov na našem blogu!

Individualni jezikovni tečaji kar 20% CENEJE !

2