the, a, an

A, an, the? Pravila rabe členov v angleščini

Najpogostejše napake se pojavljajo ravno tam, kjer se ne bi smele. Pravila rabe členov a, an, the pri pouku angleščine kot tujega jezika obravnavamo že zelo zgodaj, saj gre v resnici za osnove. Kljub temu, marsikomu predstavljajo težave pri prostem govorjenju. Ponovimo pravila!

Členi a, an, the se pojavljajo pred samostalniki ali samostalniškimi ekvivalenti in so vrsta pridevnika. Angleščina pozna dve vrsti členov: določni in nedoločni, ki torej opredeljujejo samostalnik kot specifičen ali nespecifičen. Poglejmo bolj podrobno…

Pravila rabe določnega člena “THE”

Določni člen (the) uporabljamo pred samostalnikom, ki označuje, da je identiteta samostalnika bralcu znana. Recimo:

I was looking for the pen I bought yesterday. – Ker iščem točno določen kemični svinčnik – tistega, ki sem kupil včeraj – uporabim v stavku člen “the”.

Če bi iskal katerikoli kemični svičnik (ni pomembno katerega) bi namesto THE uporabili nedoločni člen A : I was looking for a pen. 

POMEMBNO: Določni člen “the” vselej uporabimo tudi pri poimenovanju stvari, za katere je jasno, da so samo ene in določene. Recimo: the sun, the moon, the internet…

Pravila rabe nedoločnih členov “a”/”an”

Nedoločni členi pa se uporabljajo, kadar govorimo o neki nedoločeni stvari. Uporabljamo jih, ko ne vemo (ali nam je vseeno), o kateri stvari govorimo.

Primer: There once was a sheep.
Ker ne vem, za katero ovco gre – torej ne vem, kako ji je ime, od kod je, ne vem pravzaprav nič o njej, uporabim nedoločni člen “a”.

POMEMBNO: “a”/”an” si lahko predstavljamo tudi kot nadomestek besedice “one” – to pomeni, da se ju vedno uporablja zgolj in samo v primeru ednine!
 

There once was one sheep. = There once was a sheep. 

 

Splošno pravilo je, da uporabimo “a”, ko je nedoločni člen pred besedo, ki se začne s soglasnikom (primeri: a toy, a book, a house…), in “an”, ko je nedoločni člen pred besedo, ki se začne z samoglasnikom (primer: an operation, an apple, an idea…).

Izjeme

Velja poudariti, da se vsi samostalniki, ki se začnejo s soglasnikom, ne začnejo nujno z zvokom soglasnika.
Pri uporabi pravila a / an vedno zaupajte zvoku, ne črki! Ne pozabite, gre za izgovorjavo. Če razmislimo o spodnjih primerih:

  • NAPAČNO: a hourglass
  • PRAVILNO: an hourglass
  • NAPAČNO: a honor
  • PRAVILNO: an honor

Prav tako obstaja nekaj samostalnikov, ki se začnejo s samoglasnikom, ampak njihova izgovorjava pravzaprav tvori soglasnik. V teh primerih je treba uporabiti nedoločni člen a:

  • NAPAČNO: an university
  • PRAVILNO: a university
  • NAPAČNO: an one-eyed pirate
  • PRAVILNO: a one-eyed pirate

Obstajajo tudi primeri, ko ne uporabimo prav nobenega člena – kadar govorimo o stvareh na splošno ali kadar imamo v mislih vso / neomejeno količino neke stvari. Recimo:

Trees are beautiful in the fall. (Vsa drevesa so lepa jeseni – ne le določena.)
He was asking for advice. (Prosil je za nasvet na splošno.)
I do not like coffee. (Na splošno ne maram kave – vse kave.)

Začetni tečaj angleščine

Skupinski začetni tečaj angleščine na nivoju A1 po Skupnem evropskem referenčnem okvirju je namenjen vsem, ki se z jezikom srečujete prvič oz. tistim, ki bi osnovno znanje želeli sistematično nadgraditi!

Si želite več znanja?

V okviru začetnega tečaja angleščine boste spoznali cel kup novega  besedišča, se naučili pogostih fraz, strukturo povedi in glagolskih časov. Z izkušenim predavateljem boste usvojili tudi vsa pravila za ustrezno rabo členov in predlogov v angleškem jeziku.

Poudarek bo na naslednjih temah: predstavitev/pozdravi, družina, datumi in števila, vreme, prosti čas, poklici, barve, oblike, materiali… 

Mnenja
udeležencev

Moski 2 e1632229175295
Ne zamudi poučnih in zabavnih prispevkov na našem blogu!

Individualni jezikovni tečaji kar 20% CENEJE !

2