Intervju-Sašo-Sušnik-GoOpti.-Znanje-tujega-jezika-je-ključ-do-mednarodne-konkurenčnosti

Intervju: Sašo Sušnik, GoOpti. “Znanje tujega jezika je ključ do mednarodne konkurenčnosti”

goopti

GoOpti je podjetje za posredovanje prevozov, katerega storitve verjetno poznamo vsi, ki smo v zadnjem času leteli z bližnjih in bolj oddaljenih letališč. Danes GoOpti izvaja že 109 rednih poti, vsak mesec varno pripelje več kot 21.000 potnikov, vsakodnevno pa so prisotni v kar 10 državah. Trenutno že imajo podružnico v Italiji, vsak čas pa se bodo razširili še v Španijo in Avstrijo. Zaradi svoje mednarodne razširjenosti in konkurenčnosti se zavedajo pomembnosti znanja tujih jezikov in prav o tem sta se ta teden pogovarjala Sašo Sušnik, direktor GoOpti, in Matija Kovač, direktor Jezikovne Akademije.

Kdaj ste začutili potrebo po znanju tujih jezikov? Zakaj ste se odločili za jezikovne tečaje?

Potrebo smo začutili že na samem začetku poslovanja, definitivno. Imamo mednarodno podjetje, v sklopu katerega izvajamo mednarodne prevoze, zato je znanje tujih jezikov vedno dobrodošlo in potrebno. Kaj kmalu smo ugotovili, da znanja tujih jezikov ne poseduje vsak zaposleni, zato smo se hitro odločili za jezikovne tečaje, tako za zaposlene v podjetju, kot tudi za naše voznike.

Katere segmente tujega jezika ste si želeli izboljšati? Je bilo to osnovno znanje, poslovna konverzacija ali morda specifično strokovno besedišče znotraj panoge vašega podjetja?

Sprva je najpomembnejše seveda osnovno znanje, torej ”baza” jezika. Preden se učenje razvije v zahtevnejše nivoje, je pomembno, da vsak posameznik osvoji osnove. Nato nadaljujemo z učenjem poslovne konverzacije, ki pa je vsekakor zelo pomembno.

Katerega jezika so se učili oziroma se učijo zaposleni v vašem podjetju? Katere kadre izobražujete?

Učili so se angleščine, nemščine, italijanščine, trenutno pa potekajo tečaji španskega jezika, saj se širimo na španski trg. Največ investiramo v kadre, ki imajo končni stik s stranko, torej v voznike; pa tudi v tiste, ki so odgovorni za širitev na tuje trge. Predvsem izobražujemo kadre, za katere planiramo, da se bodo v sklopu našega poslovanja preselili v tujino.

goopti3

»Jezikovne tečaje bi z veseljem  priporočal vsem podjetjem, ki  želijo investirati v svoje zaposlene. Po mojem mnenju je najboljša investicija učenje tujih jezikov, pa naj bo to izobraževanje direktorja ali pa skladiščnika.«

Ste pri svojih zaposlenih opazili napredek in na novo pridobljene sposobnosti po zaključenem tečaju tujega jezika?

Pridobili so predvsem večjo sposobnost sporazumevanja. Hitreje so razumeli, na kakšen način komunicirati s poslovnimi partnerji; izginila sta tudi strah in trema pred sporazumevanjem, tako pa so se naši zaposleni lahko osredotočili na temo dejanskega sestanka in na posel, ki ga je treba opraviti. Poleg njihovega lažjega in hitrejšega sporazumevanja sem opazil tudi višjo kakovost njihovega dela.

Tako individualni kot tudi skupinski tečaji imajo svoje prednosti. Kateri se vam zdijo učinkovitejši in zakaj?

Najboljši tečaji so absolutno individualni. Tudi od skupinskih tečajev naši zaposleni odnesejo veliko, a moram reči, da so individualni bolj efektivni. Sicer so cenovno manj dostopni, zato se v večji meri odločamo za skupinske tečaje. Z individualnimi tečaji investiramo predvsem v zaposlene na višjih položajih, ki se izobražujejo zaradi širitve podjetja v tujino.

Ali menite, da je znanje tujega jezika pogoj za uspešno delovanje podjetja in dolgoročno konkurenčnost in trajnostni razvoj?

Absolutno! Brez znanja tujega jezika podjetje praktično nima dolgoročne prihodnosti. Potrebno je znanje minimalno enega tujega jezika za spremljanje svetovnega dogajanja, kajti znanje slovenščine ni dovolj.

Katere jezike govorite vi?

Najbolje govorim angleško, jezik uporabljam na dnevni ravni. Delno govorim tudi nemško in italijansko. Sem ne štejem znanja balkanskih jezikov, saj mi je to samoumevno že od šolskih klopi! (smeh)

GoOpti4

Kaj je po vašem mnenju ključnega pomena pri poslovanju s tujino? Ali so vam partnerji bolj naklonjeni, če z njimi govorite v njihovem maternem jeziku? Za primer vzemiva stereotipne Italijane.

Izbira tujega jezika ima zelo velik vpliv pri poslovanju s tujino. Seveda je odvisno od naroda, kako sprejema tuje jezike. Če se osredotočim na Italijane, lahko povem, da želijo poslovanje v italijanskem jeziku, saj slabše govorijo angleško. Kot zanimivost lahko dodam, da starejši od 40 let načeloma želijo govoriti italijansko, z mlajšimi pa poslujemo v angleščini, saj želijo izpopolniti svoje znanje tujega jezika.

Ali se spomnite kakšne konkretne situacije, kjer bi vam znanje tujih jezikov prišlo prav, pa ga takrat niste imeli?

Spomnim se predstavitve naše kampanje v Düsseldorfu pred stopetdesetimi investitorji. Takrat bi mi zelo prav prišlo dobro znanje pogovorne nemščine, saj bi tako lahko bolje razumel njihove namere in bil zmožen hitreje predvidevati in oblikovati odgovore.

Ne zamudi poučnih in zabavnih prispevkov na našem blogu!