Jezikovna Akademija - Znanja prihodnosti

Nivoji znanja tujega jezika

Nivoji znanja tujega jezika

Kateri je vaš nivo znanja jezika?

Glede na Skupni evropski referenčni okvir smo za vas pripravili pregled opisnikov znanja, ki vam bodo pomagali pri določanju vašega trenutnega nivoja znanja tujih jezikov oz. vas seznanili s tem, kaj boste po določeni stopnji znali.

Ko izpolnjujete svoj Europass življenjepis oz. ko se prijavljate na določeno delovno mesto, morate opredeliti svoje znanje jezika glede na ocenjevalno lestvico, opredeljeno v Skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike (SEJO). Slednja je v osnovi enaka za vse jezike. Lestvico Evropskega referenčnega okvirja sestavlja šest nivojev, ki jih za potrebe jezikovnih tečajev običajno razdelimo na manjše enote.

Kakšno pa je vaše znanje jezika oz. kaj določen nivo jezika predstavlja?

A1 – vstopna raven
A2 – vmesna raven
B1 – raven sporazumevalnega praga
B2 – višja raven
C1 – raven učinkovitosti
C2 – raven mojstrstva

Nivoji znanja po evropskem referenčnem okvirju so pri Jezikovni Akademiji razdeljeni na naslednje stopnje:

A1 A2 B1 B2 C1 C2
Stopnja 1 Stopnja 3 Stopnja 6 Stopnja 10 Težavnost na tem nivoju je
individualno prilagojena
Stopnja 2 Stopnja 4 Stopnja 7 Stopnja 11
Stopnja 5 Stopnja 8 Stopnja 12
Stopnja 9 Stopnja 13

Pri vpisu na spletni strani izberete enega od šestih nivojev po CEFR, stopnjo pa določite skupaj z učiteljem po opravljenem brezplačnem telefonskem testiranju.
Preberite več o izbiri pravilne stopnje in vpisu.

Ne veste, na katerem nivoju je vaše znanje tujega jezika?

Preizkusite se z umestitvenimi vprašalniki za enega od petih jezikov in preverite: