: 9 min | : 19 vprašanj

Pozdravljeni v umestitvenem vprašalniku!

Namen umestitvenega vprašalnika je, da vam pomaga določiti okvirni nivo vašega predznanja in poiskati primeren jezikovni tečaj.

Najprej nekaj napotkov:

  • vprašalnik je informativne narave, pri oceni pa lahko pride do odstopanja od dejanskega stanja,
  • pred vpisom v skupinski tečaj boste opravili tudi brezplačno telefonsko testiranje ali testiranje v živo,
  • vprašalnik je tu zato, da vam pomaga poiskati primeren nivo - skupino in stopnjo znotraj nivoja pa določimo z dodatnim testiranjem.
Je regardais la télévision depuis une heure quand elle __________.
Vous_______ français ?
___________ vous parlez anglais ?
_________ 20 ans.
J’habite___ Ljubljana ___ Slovénie.
Monsieur et ___ femme sont très sympathiques.
Mes parents________ la radio tous les matins.
Barbara ____ souvent au cinéma.
Vous buvez _____ café.
Pour aller à la banque, vous tournez _______
Les enfants_______ leurs devoirs à 5 heures.
Hier, nous________ avec Monsieur le Maire à midi.
Quand j'habitais à Nantes _________ le métro tous les jours.
Je regardais la télévision depuis une heure quand elle __________.
L'année prochaine j'________ au Mexique.
Mon numéro de téléphone, c'est le soixante-dix-huit, quatre-vingt-un, quarante, quatre-vingt-douze.
Vous connaissez monsieur Caloi ? Oui, je_____ connais bien.
Vous buvez de la bière ? Oui, _______ bois de temps en temps.
Vous allez au théâtre ? Oui,_________ vais souvent.
Vous avez téléphoné à madame Dubois? Non, je______ téléphonerai demain.

Odlično! Prebili ste se skozi vsa vprašanja.

Če želite še pred vpisom v tečaj opraviti brezplačno dodatno testiranje, nam lahko zaupate vaše kontaktne podatke in pomagali vam bomo pri izbiri tečaja.