Igra-učinkovito-sredstvo-pri-učenju-jezika

Igra – učinkovito sredstvo pri učenju jezika

Kljub temu, da mnogi igro povezujejo le z otroki, temu ni tako. Igra je tudi učinkovit način za izobraževanje odraslih, saj zbuja njihovo pozornost in jih motivira k dejavnosti, kar vodi k zanimivemu, razgibanemu pouku in posledično k trajnejšemu znanju.

Medtem ko otrok čuti notranjo potrebo po gibanju, dejavnosti in delovanju ter ga k igri ni potrebno spodbujati in ne učiti, je pri odraslih potrebno nekoliko več spodbude – od njih se namreč zahteva, da sodelujejo in s tem izstopijo iz »cone udobja«, ki ga prinaša t. i. tradicionalni pouk, pri katerem je v ospredju oz. v aktivni vlogi učitelj. 

1. Igre za utrjevanje besedišča

Se še spomnite iger, kot so bingo, domine, spomin, ugani kdo idr.?

Bingo je idealna igra za utrjevanje besedišča, povezanega z najrazličnejšimi temami – s hrano, z živalmi, oblačili ipd. Pri igri učenci izberejo lističe, na katerih je več različnih besed, nanašajočih se na določeno temo. Učitelj izgovarja besede v tujem jeziku, učenci pa pokrivajo sličice na svojih lističih. Kdor prvi pokrije vse, zmaga. Kljub temu, da pravijo, da ni pomembno zmagati, temveč sodelovati, smo tudi mi navdušeni, ko lahko prvi zakličemo BINGO!, mar ne?

Različica binga je tudi tombola, ki je odlična igra za utrjevanje številk. Učenci tudi tu izberejo lističe, učitelj pa kliče številke. Kdor prvi pokrije vse svoje številke, zmaga

Tudi domine so lahko dobra ideja za utrjevanje novih besed. Namesto samih sličic lahko na ploščice napišemo tudi besede – kdor prej odda vse svoje domine, zmaga.

Tudi s pomočjo spomina lahko utrjujemo najrazličnejše besedišče – da zadostimo vsem učnim tipom, torej vidnemu, slušnemu in kinestetičnemu, lahko paru namesto sličice dodamo besedo.

Ugani kdo je idealna igra za utrjevanje vprašalnic v tujem jeziku. Da igro povežemo s tujim jezikom, ki se ga učimo, si lahko učenci izberejo osebo, ki je materni govorec tega jezika. Le kdo denimo ne bi znal opisati Baracka Obame ali pa Nicholasa Sarkozyja? Ob tem učenci utrjujejo tudi besedišče na temo pridevnikov, narodnosti, spola, poklicev idr.

Zanimiva je tudi igra odkrivanja. V vrečki lahko položimo določen predmet, ki ga mora učenec odkriti s pomočjo otipa. Pri tem igro lahko nekoliko otežimo: učenec mora ugibati, kakšne oblike je predmet, v kakšni barvi je ipd. Na tak način lahko utrjujemo pridevnike ter vprašalnice.

2. Utrjevanje slovnice

Slovnica je običajno tisti del učenja jezika, za katero posameznike najtežje motiviramo. Da bi bila zanimivejša, se tudi tu lahko poslužujemo številnih iger. Primer je denimo igra 5 v vrsto. Narišemo mrežo 5×5 kvadratov, nato pa na eno os napišemo nedoločnik in čas, v katerega moramo glagol postaviti, na drugo pa osebe. Da še dodatno spodbudimo učence, te razdelimo na dve skupini – ena dela križce, druga pa krožce. Skupini poskušata postaviti 5 znakov v vrsto in pri tem ovirati druga drugo.

Glagole lahko denimo utrjujemo tudi preko gibalnih iger. Učencem naročamo, kaj morajo storiti in pri tem uporabljamo velelni naklon. Kdor narobe izvrši ukaz, odstopi od igre, zmaga pa tisti, ki vse ukaze izvrši pravilno.

3. Igre vlog

Igre, ki se jih učitelji najpogosteje poslužujemo, so igre vlog. Pri omenjenemu tipu igre lahko utrjujemo vse – tako besedišče kot slovnico. Primerne so predvsem za utrjevanje besedišča o hrani (nakupovanje, naročanje v restavraciji), orientaciji v mestu (poimenovanje objektov, smeri …) idr.

Učence lahko denimo postavimo v situacijo, da nakupujejo v trgovini – pri tem morajo uporabljati besede, povezane s pozdravi, s številkami, z vljudnostnimi frazami ipd. Učinkovita je tudi igra »hitri zmenek«. Pri slednji učence razdelimo v pare, ki morajo v nekaj minutah drug drugemu povedati čim več o sebi. Da igro nekoliko otežimo, lahko nato vsakdo predstavi določeno osebo – pri tem mora upoštevati dejstvo, da gre za drugo osebo in spremeniti zaimek jaz v on/ona.

Zakaj bi učenje obvezno temeljilo le na običajnem spreganju glagolov na tabli, ko pa je lahko veliko bolj zabavno?:)

 Prispevek je pripravila Vesna Nagode, učiteljica francoščine in slovenščine

Ne zamudi poučnih in zabavnih prispevkov na našem blogu!

Individualni jezikovni tečaji kar 20% CENEJE !

2