Pet-koristnih-nasvetov-za-učenje-členov-v-nemščini

Členi v nemščini: 5 nasvetov za lažje in hitrejše učenje!

Členi v nemščini

Eden največjih izzivov, s katerimi se spopadajo tako tisti, ki so se nemščine šele začeli učiti, kot tudi tisti, ki jezik že obvladajo, je slovnični spol samostalnikov. Tako kot v številnih evropskih jezikih tudi v slovenščini besede, ki označujejo predmete, osebe, živali in pojme s seboj nosijo slovnični spol, ki pogosto nima nič skupnega z besedo, ki jo označuje. Če je naš materni jezik slovenščina, bi tako brez pomisleka tudi sredi noči znali povedati, da je na primer hiša ženskega spola (tista hiša), dojenček moškega spola (tisti dojenček), drevo pa srednjega spola (tisto drevo). Kako pa je s členi v nemščini?

Tudi tistim, ki so se nemščine naučili kot otroci, spol samostalnika v nemščini ne povzroča sivih las. Povsem drugače pa je, če se nemščine želimo naučiti kot drugega tujega jezika, saj pri tem hitro ugotovimo, da se spol samostalnika v nemščini v večini primerov razlikuje od spola samostalnika v slovenščini. To velja na primer za zgoraj naštete primere, ki v nemščini nosijo naslednji slovnični spol: hišadas Haus (srednji spol), dojenček – das Baby (srednji spol), drevo – der Baum (moški spol).

Kot gotovo veste, je poznavanje člena pri nemščini izredno pomembno, saj na prvi pogled ta zanemarljiva podrobnost vpliva na pravilno rabo številnih zahtevnejših slovničnih struktur in je odločilnega pomena pri pravilni tvorbi jezika.

Učenje člena si boste močno olajšali, če se boste že takoj na začetku držali zlatega pravila in se vsake nove besede vedno naučili skupaj s členom. V nekaterih primerih si boste pri tem lahko pomagali z nekaj povsem preprostimi pravili za učenje spola v nemščini, pri ostalih besedah pa lahko za boljše pomnenje uporabite nekaj enostavnih in zabavnih metod:

1. Besede uredite v preglednico

Človeški možgani si informacije lažje zapomnijo, če so podatki smiselno urejeni. Zato vam predlagam, da ste tudi pri učenju besedišča sistematični in si nove besede uredite s pomočjo preglednic ali miselnih vzorcev. Pri tem bodite pozorni, da vedno uporabljate enak vzorec – uporabite lahko na primer pravilo treh stolpcev, pri čemer samostalnike ženskega spola (die) vedno zapisujete v levi stolpec, samostalnike moškega spola (der) v sredinski, samostalnike srednjega spola (das) pa v desni stolpec.

2. Uporabljajte barve

Pomnenje bo še bolj učinkovito, če boste člene označili z barvami. Tudi tu pazite, da za posamezen spol vedno uporabite isto barvo. Pri poučevanju nemščine se je nekako ustalilo pravilo, da modra barva označuje moški spol (der), zelena srednjega (das), z rdečo pa zaznamujemo ženski spol (die). Takšen sistem boste našli v večini učbenikov, slovničnih priročnikov in na internetu, prav gotovo pa ga v učilnici uporablja tudi vaša učiteljica oziroma učitelj.

3. Besede postavite v kontekst

Če želite učenjev členov dodatno popestriti, lahko uporabite naslednjo tehniko: izberite eno moško osebo (na primer vašega prijatelja Janeza), eno žensko osebo (na primer vašo sosedo Jožico) in nek predmet srednjega spola (na primer hišo – das Haus). Vsak nov samostalnik, ki se ga naučite, v mislih povežite z osebo oziroma predmetom istega spola. Za samostalnik kavader Kaffe (moški spol), si na primer predstavljajte vašega prijatelja Janeza, ki pije kavo, za samostalnik rožadie Blume (ženski spol) si predstavljajte sosedo Jožico, ki drži rožo, besedo oknodas Fenster, pa si predstavljajte v hiši.

4. V učenje vključite zvok

Če je za vas pri učenju pomembno, da novo snov slišite, si boste novo besedišče in pripadajoče spole hitreje zapomnili, če jih boste ponavljali na glas. Pri tem lahko samostalnike moškega spola s členom der izgovarjate z nizkim, globokim glasom, samostalnike ženskega spola s členom die izgovarjajte z visokim, cvilečim glasom, samostalnike srednjega spola s členom das pa na primer z robotskim glasom.

5. V učenje vključite gibanje

Spol samostalnika boste kasneje lažje priklicali v spomin tudi, če boste v ponavljanje in utrejavnje besedišča vključili gibanje. Ko izgovorite samostalnik moškega spola, se z roko na primer dodaknite glave, ko izgovorite samostalnik ženskega spola, se dotaknite noge, ko pa izgovorite samostalnik srednjega spola, pa se z obema rokama primite za bok.

Z upoštevanjem teh nasvetov bodo tudi členi v nemščini bržkone postali mala malica! 😉

Ne zamudi poučnih in zabavnih prispevkov na našem blogu!

Individualni jezikovni tečaji kar 20% CENEJE !

2