: 8 min | : 32 vprašanj

Dobrodošli!

Pred vami je interaktivni umestitveni vprašalnik, s pomočjo katerega bomo skušali poiskati najbolj primerno težavnostno skupino za vas.
S pomočjo vaših odgovorov bodo naši strežniki ugotovili kakšno je vaše predznanje in kje vam lahko pomagamo k napredovanju.

Vprašalnik lahko izpolnite samo enkrat.
Predlagamo vam, da med reševanjem ne gledate televizije, brskate po spletu ali pospravljate slinčkov, ker zna to verjetno vplivati na vaš rezultat.
Poskusite odgovarjati čim bolj naravno, brez pomoči spleta, slovarja ali prijatelja.

Reševanje vprašalnika vam bo vzelo približno 7 minut časa.

Preden lahko začnemo, vas prosimo, da vpišete svoje podatke spodaj
To je nujno potrebno, zato, da vemo kdo ste in komu pripisati sijajne rezultate na kvizu.
Brez skrbi, vse osebne informacije varujemo v skladu z zakonodajo in načeli zdrave pameti.

Ime in priimek
Elektronska pošta
Telefonska številka
Podjetje
1. This man has dark ....................... and a .................................
2. If I ..................... , I .................... the exam.
3. .................................................. since I came back to the office?
4. He is ................................... a T-shirt and he is .................................. a book.
5. He is sitting at his .................................. - perhaps he is .....................................
6. Mike ................................. going to work.
7. He ..................................... to ride a bicycle.
8. A plane is .................................. a car.
9. ....................................... the bus to work.
10. I spoke slowly, but he .................................. understand me.
11. He made ............................................ last year.
12. I asked him ..........................................
13. I won’t go to Cambridge if it ....................................... tomorrow.
14. While he .................................. to London he saw an accident.
15. Millions of cigarettes ............................................ every year.
16. We have a ................................ experience in event planning.
17. I remember ............................. him in New York, but I saw him in Berlin ........................................ for the last time.
18. Could you look ............... the blackboard and read what is on it?
19. The last Olympic Games ..................................... in Athens.
20. The committee held a ................................ last week.
21. I ............................. the Prime Minister’s speech very carefully.
22. He speaks English very well ....................... he’s only 12.
23. “Don’t do that,” I said. I ................................. him not to do that.
24. He never takes risks. He’s a very ................................. man.
25. I’d like to put ............................. a suggestion, if I may.
26. I .................................. this test for at least half an hour now.
27. I’ll speak to him when he .................................... .
28. If I ............ a lot of money I ............... an expensive car.
29. She wouldn't invite him if she ......................... him to come.
30. Jane went abroad last week. ............................................. abroad before.
31. When he arrived a crowd ...................... for several hours to greet him.
32. She said: "I was walking along the street."

She said ...........................