tečaj angleščine za otroke

Tečaj nemščine za otroke

Nemščina za otroke od 5 do 15 let

Tečaj nemščine za otroke je namenjen tako otrokom, ki se z nemščino srečujejo prvič, kot tistim otrokom, ki so se angleško že učili. Pred začetkom tečaja vse otroke razporedimo v primerne starostne in težavnostne skupine.

Naša vizija je učenje tujih jezikov, ki je bolj dostopno in učinkovito, zato smo skupaj s strokovnjaki pedagogi oblikovali programe učenja angleščine, ki otrokom pomagajo jezik usvojiti v sproščenem okolju.

Jezikovne počitnice v živalskem vrtu v Ljubljani

Lokacije tečaja

Redne skupinske tečaje nemščine za otroke izvajamo v Ljubljani, Kranju in Grosupljem. Za individualne otroške tečaje pa sta urnik in lokacija izvedbe povsem prilagodljiva.

Lokacije
Ljubljana

Ljubljana - Bežigrad

Valjhunova ulica 11, 1000 Ljubljana
Več o tej lokaciji 

Kranj
Kranj

Cesta Staneta Žagarja 33, Kranj
Več o tej lokaciji 
Grosuplje

Grosuplje

Ljubljanska cesta 40a, Grosuplje
Več o tej lokaciji 

Vsebina jezikovnega tečaja

Klasične učne metode pri nas ne pridejo v poštev, teh imajo otroci že v šoli dovolj. Namesto tega otrokom približamo jezik skozi igro, petje, gibanje, projektno delo in skupinsko reševanje problemov. Slednje poleg jezikovnega napredka nudi odlično priložnost za urjenje socialnih veščin, ki so pri otrocih še posebej pomembne. Prijateljske vezi, ki se stkejo na tečajih pa pogosto trajajo še leta po zadnji šolski uri.

Tecaj angleščine za otroke ljubljana

Z vpisom na naše jezikovne programe bo vaš otrok razvijal:

  • slušne, govorne, bralne in pisne kompetence v angleščini
  • socialne veščine.
  • sposobnost reševanja problemov.
  • sposobnost skupinskega dela.
  • sposobnost samostojnega učenja.
  •  
  •  

Kako poteka tečaj nemščine za otroke?

Enkrat tedensko razen v času počitnic ali praznikov.

Dve učni urni na srečanje v popoldanskih terminih.

Del tečaja otroci opravijo samostojno z zabavnimi nalogami v spletni učilnici .

Na tečajih angleščine za otroke uporabljamo najsodobnejša učna gradiva.

Učbeniki so napisani tako, da se osredotočajo na urjenje vseh jezikovnih veščin (govorjenje, branje, pisanje, poslušanje, slovnica v kontekstu), delovni zvezki pa omogočajo dostop do vaj in iger v spletni učilnici za utrjevanje doma. V spletni učilnici lahko starši spremljajo otrokov napredek, učitelj pa lahko pripravi dodatna gradiva, prilagojena posameznemu otroku.

Tako ne boste presenečeni, ko bo vaš otrok naenkrat spregovoril ali zapel pesmico v nemščini.

Cena jezikovnega tečaja

Enkratno  plačilo

480,00€

Plačilo na obroke (8 mesecv):

59,90€

Prijavnica

Prijavite se na naše novice