Superlearning-NLP-ipd.-–-neznani-leteči-predmeti-v-jezikovnih-šolah

Superlearning, NLP ipd. – neznani leteči predmeti v jezikovnih šolah?

Ko se odločamo za učenje jezika, naletimo na številne jezikovne šole in različne jezikovne tečaje, ki jih te ponujajo. V poplavi ponudb prav gotovo vsi najprej opazimo ceno in število ur, ki so učenju namenjene, seveda pa nas zanima tudi predlagan učni program. Ob tem pogosto naletimo na zanimiva imena ter opise učnih tehnik, kot so denimo superlearning, nevrolingvistično programiranje, sugestopedija ipd. Kaj pravzaprav ti izrazi pomenijo in kako se tak način učenja jezika loči od ostalih?

Superlearning ali super učenje ponuja kar nekaj jezikovnih šol pri nas. Te obljubljajo vsaj 1300 usvojenih elementov tujega jezika v 40 šolskih urah, ki naj bi zajele minimalno 120 običajnih učnih ur v jezikovnih šolah. Tečajnik naj bi se naučil predstaviti sebe in družino, napisati kakšen dopis, se znajti v vsakdanjih situacijah ipd. Treningi superlearninga so običajno sestavljeni iz poslušanja vsebine v tujem jeziku (v alfa stanju) ter individualnega ali skupinskega aktiviranja poslušanih vsebin v pogovoru z učiteljem. Vzporedno s treningom tujega jezika običajno poteka antistresni program, ki med drugim vključuje nihajočo svetlobo. Rumena svetloba se tudi v medicini uporablja za preprečevanje in zdravljenje bolezenskih simptomov stresa, pri superlearningu pa omogoča hitrejše doseganje alfa stanja, ki naj bi pripomoglo k optimalnim dosežkom pri učenju tujega jezika.

Po mnenju številnih udeležencev in strokovnjakov je učenje kratkoročno učinkovito; žal pa je učenje jezika odvisno od nadaljnjega stika z njim, utrjevanja naučenega, ne prav privlačna pa je tudi cena tovrstnih tečajev, ki predstavlja nekaj kratnik cene običajnih tečajev.

Podobna tehnika učenja je tudi sugestopedija. Ta kot metoda združuje klasično učenje in kreativnost, čemur je prilagojeno tudi učno okolje, v katerem prevladujejo glasba, telesne aktivnosti in udeležba v igri vlog itd. Učenje tako predstavlja skupek perceptivnih vtisov, telesnih aktivnosti, klasičnega učenja, estetskih učinkov, slušnega razumevanja, vizualizacije ipd.

Učenje poteka v 4 fazah. Najprej je na vrsti predstavitev snovi, kjer učenci pogledajo zanimiv video posnetek, poslušajo zgodbo, preberejo članek ipd. Sledi aktivno delo, kot je denimo branje, komunikacija, zapisovanje, igre vlog in druge jezikovne aktivnosti. Aktivni sledi pasivna faza, tj. recepcija doživetih in igranih jezikovnih struktur v pasivnem stanju ob sproščujoči glasbi, ob koncu pa še jezikovni trening – serija aktivnosti, ki dodatno utrdi asociacijsko verigo. Omenjena tehnika je pogosto omenjena kot »model celotnega poučevanja in učenja«, ki naj bi ga spodbujal vsak učitelj – tudi v povsem običajni jezikovni šoli.

NLPKo govorimo o sodobnih tehnikah učenja jezika, se pogosto srečamo tudi s terminom NLP ali nevrolingvistično programiranje. Gre za enega novejših pristopov v komunikaciji in osebnem razvoju, bistvo tega pa je, da raziskuje, kaj točno je tisto, kar posameznika naredi najboljšega v tistem, kar dela. NLP ponuja niz različnih tehnik, ki stremijo k ciljem in rezultatom ter k njihovi čim prejšnji uresničitvi. Tehnika prepoznava naše omejitve in nas uči izkoristiti širok spekter možnosti, ki se nam ponujajo. Pri jezikovnih tečajih, ki temeljijo na tehniki NLP, je v ospredju upoštevanje različnih učnih stilov in tipov, pozitivna motivacija in naravnanost, preokvirjanje škodljivih prepričanj in blokad.

Omenjena tehnika je bolj ali manj novost na naših tleh in se uporablja tudi v poslovni in osebni komunikaciji, svetovanju, coachingu, terapevtski praksi ipd. Tako kot pri superlearningu je tudi pri omenjeni tehniki največja pomanjkljivost visoka cena, veliko ljudi pa dvomi tudi v njeno etičnost.

Kakšne posebne tehnike pa ponuja Jezikovna Akademija? Pravzaprav prvine vseh naštetih – le za občutno manjšo ceno in morda v širšem časovnem okvirju.

SUPERLEARNING NEVROLINGVISTIČNO PROGRAMIRANJE SUGESTOPEDIJA
Tudi na Jezikovni Akademiji težimo k čim večji uporabi tujega jezika pri samem učenju; z raznimi članki, posnetki, skladbami ipd. O prebranih oz. poslušanih besedilih se učitelji pogovorijo z učenci, ki tako izboljšujejo svoj besedni zaklad. K sproščenemu vzdušju pripomore tudi svetel in manjši prostor, ki daje občutek domačnosti, učitelji pa svoje ure radi popestrijo tudi s prijetno glasbo v tujem jeziku. Naši izkušeni učitelji poskušajo učence motivirati na različne načine in jim dokazati, da ključ uspeha ni le v podrobnem poznavanju slovnice, kot so bili morda vajeni tekom šolanja, temveč v sami uporabi jezika, v komunikaciji. Z različnimi aktivnostmi, ki pritegnejo vse učne stile oz. učne tipe, dobro popestrijo pouk, pri tem pa spodbujajo aktivno sodelovanje vseh. Njihov moto je, da se na napakah učimo, pri vas pa iščejo to, kar bi moral prav vsakdo – vaše pozitivne lastnosti, vaše dotedanje vedenje o stvareh – znanje in ne neznanje! Učenci ob slušnem razumevanju, ki ga poudarja sugestopedija, razvijajo občutek za melodijo jezika in izboljšujejo koncentracijo, ki je pri slušnem razumevanju ključnega pomena. Prav tako naši učitelji spodbujajo aktivno udeležbo učencev ob igrah vlog. Primer je denimo naročanje hrane v restavraciji: nekdo igra vlogo natakarja, druge osebe pa so gostje ipd. Zanimive aktivnosti, ki prav gotovo ne sodijo le v koncept osnovne šole, so tudi razne gibalne igre. Pantomima in igra, ki jo poznate pod imenom activity, sta odlični tudi pri delu z odraslimi, ki na tak način po celodnevnem sedenju v pisarni razmigajo svoje telo in svoje trebušne mišice – s smehom seveda!
Katere jezikovne tečaje ponuja Jezikovna Akademija, kdaj potekajo in kakšna je njihova cena, pa lahko preverite tu: www.jezikovna-akademija.si

Prispevek je pripravila Vesna Nagode, učiteljica francoščine in slovenščine

Ne zamudi poučnih in zabavnih prispevkov na našem blogu!

Individualni jezikovni tečaji kar 20% CENEJE !

2