Premi-in-odvisni-govor-v-angleščini

Premi in odvisni govor v angleščini

Se še spomnite slovenskih izrazov premi in odvisni govor? Naj takoj razjasnimo to vprašanje kar s primeroma.

Rekel mi je: »Greš z mano?« Pri omenjeni povedi gre za premi govor, pri čemer smo uporabili dvopičje in narekovaje. V kolikor bi bil spremni stavek v trdilni obliki za dobesednim navedkom, bi uporabili vejico.

»Vesela sem zate,« mi je rekla. Če ste do sedaj postavljali ločila napačno, smo vam dodatno razjasnili še eno stvar! 🙂

Kaj pa je potem odvisni govor?

Omenjeni povedi bi zapisali takole:

–          Rekel mi je, če grem z njim.

–          Rekla mi je, da je vesela zame.

Spremenili smo torej osebi (z njim, z mano) in dodali veznik (če, da).

V angleščini pa moramo upoštevati še nekaj drugih pravil, med drugim spremembo časa in nekaterih prislovov časa in kraja (torej besed, ki odgovarjajo na vprašanja kje, kam in kdaj).

 Sprememba časa  Premi govor  Odvisni govor
Present simple>Past simple He said: “I go for a walk every morning.”(Rekel je: “Vsak dan grem zjutraj na sprehod.”) He said (that) he went for a walk every morning.(Rekel je, da gre vsak dan zjutraj na sprehod.)
Present continious>Past continious  He said: “I am listening to the music.”(Rekel je: “Poslušam glasbo.”) He said (that) he was listening to the music.(Rekel je, da posluša glasbo.)
Present perfect>Past perfect  He said: “I have finished my homework.”(Rekel je: “Dokončal sem svojo nalogo.”)  He said (that) he had finished his homework.(Rekel je, da je dokončal svojo nalogo.)
Past simple>Past perfect  He said: “I read this book.”(Rekel je: “Prebral sem to knjigo.”)  He said (that) he had read that book.(Rekel je, da je prebral tisto knjigo.)
Future simple>Future in the past  He said: “I’ll write you from Paris.”(Rekel je: “Pisal ti bom iz Pariza.”)  He said (that) he would write me from Paris.(Rekel mi je, da mi bo pisal iz Pariza.)
Past continious>Past perfect continous  He said: “I was writing an e-mail at 10 a. m.”(Rekel je: “Pisal sem elektronsko sporočilo ob 10. uri zjutraj.”) He said (that) he had been writing an e-mail at 10 a. m.(Rekel je, da je pisal elektronsko poročilo ob 10. uri zjutraj.
Past perfect>Past perfect  He said: “I had worked by 2 o’clock.”(Rekel mi je: “Delal sem najkasneje do dveh.”)  He said (that) he had worked by 2 o’clock.(Rekel je, da je delal najkasneje do dveh.)

Spremenijo pa se, kot že omenjeno, tudi nekateri prislovi časa in kraja.

Now (zdaj) se spremeni v then (tedaj), this (to) v that (tisto), tonight (danes zvečer) v that night (tisto noč), tomorrow (jutri) v the next day (naslednji dan), five minutes ago (pet minut nazaj) v five minutes before (pet minut pred nečim), here (tukaj) v there (tam) idr.

Sedaj pa vam preostane samo še utrjevanje predstavljene snovi v praksi! 🙂

Prispevek je pripravila učiteljica slovenščine in francoščine Vesna Nagode.

Ne zamudi poučnih in zabavnih prispevkov na našem blogu!

Individualni jezikovni tečaji kar 20% CENEJE !

2