Osem-najpogostejših-angleških-besed-ki-povzročajo-zmedo

Osem najpogostejših angleških besed, ki povzročajo zmedo

Kljub temu, da je angleščina vsaj večini izmed nas precej blizu, pogosto delamo napake pri zapisu in v izgovarjavi. Nekatere izmed njih materne govorce (ali jezikovno dobro podkovane govorce) preprosto nasmejijo, druge pa zmedejo, saj lahko prinašajo povsem drugačen pomen. Za vas smo izbrali štiri pare besed, ki jih pogosto zapišemo narobe ali pa jih uporabljamo v napačnem kontekstu.

  1. Than/then

Veznik »than« (slo. kot) uporabljamo, ko želimo med seboj nekaj primerjati.

Primer: She is taller than me. (Večja je kot jaz.)

Veznik »then« (slo. nato) uporabljamo, ko želimo izraziti neko zaporedje dogodkov.

Primer: Eat your breakfast, then wash the dishes. (Pojej zajtrk, nato pa pomij posodo.)

  1. Fewer/less

Besedo »fewer« (slo. manj) uporabljamo, ko se sklicujemo na ljudi ali stvari v množini.

Primer: People these days are reading fewer books. (Ljudje dandanes berejo manj knjig.)

Besedo »less« (slo. manj) uporabljamo ob neštevnih samostalnikih (npr. denar, čas, dež ipd.).

Primer: Workers want to have less work! (Delavci želijo manj dela!)

  1. Loose/lose

Beseda »loose« je pridevnik in izraža nasprotje besed tesen in omejen.

Primer: A dog is running loose in the yard. (Pes teka neomejeno po dvorišču.)

Beseda »lose« je glagol, ki ima več pomenov: trpeti za izgubo, pogrešati, izgubiti ipd.

Primer: Don’t lose your keys! (Ne izgubi ključev!)

  1. Compliment/complement

Besedo »compliment« v slovenščino prevajamo z izrazom kompliment, ki ga namenimo drugi osebi.

Primer: She gave me a compliment about my hair. (Pohvalila je moje lase oz. Mojim lasem je namenila kompliment.)

Besedo »complement« prevajamo s samostalnikom dopolnilo oz. z glagolom dopolnjevati se.

Primer: This necklace is a nice complement to your dress. (Ta ogrlica je lepo dopolnilo k tvoji obleki.)

Kateri pari besed pa povzročajo probleme vam? V kolikor potrebujete pojasnilo, se lahko obrnete tudi na nas – tudi vi ste naš navdih, dragi bralci in jezikovni navdušenci! 🙂

 


Prispevek je pripravila učiteljica slovenščine in francoščine Vesna Nagode.

 

Ne zamudi poučnih in zabavnih prispevkov na našem blogu!

Individualni jezikovni tečaji kar 20% CENEJE !

2