Untitled-design-13-980x572

Modalni glagoli v poslovni angleščini: primeri rabe v praksi!

Pregledali bomo nekaj uporabnih besednih zvez z modalnimi glagoli, ki jih lahko s pridom uporabljate v različnih poslovnih situacijah!

V prejšnjem blog zapisu smo si pogledali, katere modalne glagole poznamo, kaj pomenijo in kako jih pravilno uporabimo v stavkih. Sedaj sledi nekaj primerov iz prakse! Modalni glagoli so izjemno uporabno orodje za oblikovanje vljudnih pogovorov, podajanje prošenj, predlogov, za določanje načrtov in sestankov… pravzaprav za vse, kar je ključno pri vljudni in korektni komunikaciji v poslovnem svetu.

Dogovarjanje za sestanek

Mnogo je situacij, ko morate s sodelavci ali tujimi partnerji dogovoriti sestanek. Modalni glagoli bodo neprecenljivi pri vljudni in učinkoviti pripravi teh sestankov!

 • Could we meet at _____?
 • I can meet at _____. / I can’t meet at _____.
 • Should I reserve the conference room?
 • Might we discuss it over lunch?
 • The meeting should take about 30 minutes.

Predstavitev

Predstavitve so lahko stresne v katerem koli jeziku, a še posebno napeto postane, kadar jezik, ki ga uporabljamo, ni naš materni jezik! Da vam bo naslednja predstavitev v angleščini čim lažje stekla, spodaj nekaj priročnih stavkov, ki se jih lahko naučite kar na pamet in vam tako pomagajo predstavitev uspešno izpeljati!

 • Might/may I have your attention, please?
 • Could you please save your questions until the end? Thank you. / I would kindly ask you to save all your questions until the end of this presentation. Thank you.
 • Today, I would like to discuss…
 • In conclusion, we must find a way to decrease costs/to increase profits/to find our niche etc. …

Pogovor z zaposlenim

Eden najpogostejših odnosov, ki jih morate uspešno upravljati, je tudi odnos med vami in vašimi zaposlenimi. Spodaj nekateri modalni glagoli, s katerimi lahko svoje zahteve oziroma pričakovanja izrazite spoštljivo in vljudno

 • When can you give me the numbers from this quarter?
 • When will you be finished with the project?
 • Could you email me a detailed update?
 • We should plan to move forward with the merger.

Pogovor s stranko

Če pogosto delate neposredno s strankami, vam bodo te besedne zveze najbrž koristile:

 • We would like to set up a face-to-face meeting.
 • May I offer you …?
 • It would be my pleasure to…
 • I might be able to…
 • Would you like to renew your account/subscription?
 • Could you give us a list of your requirements?

Telefonski klici

Ne glede na to, kje ste zaposleni, telefonski stiki so zagotovo del vsakdana!

 • Could/May I ask who’s calling, please?
 • How may I help you?
 • Can I take a message?
 • Should I call back later?
 • Could you repeat that?

Zaposlovanje

Ena najpogostejših poslovnih interakcij je tudi zaposlovanje novih zaposlenih.
Izvesti uspešen razgovor s potencialnim zaposlenim zna biti težko – še posebej, kadar govorite v tujem jeziku! Nekaj koristnih stavkov, ki jih boste potrebovali:

 • Can/could you tell me more about your work experience?
 • You must arrive on time for the interview.
 • You should submit three references with your application.

To je seveda le peščica fraz, ki vam lahko koristijo pri poslovanju v angleškem jeziku.

Začnite posvečati več pozornosti različnim frazam z modalnimi glagoli, ki jih slišite v pisarni ali na sestankih, konferencah s tujimi partnerji in sodelavci! Ko boste razumeli pomene vseh teh modalnih glagolov v praksi, si lahko vzamete nekaj časa, da jih tudi sami preizkusite v različnih besednih zvezah!

Dodatni viri: FluentU

Ne zamudi poučnih in zabavnih prispevkov na našem blogu!