10-najpogostejših-napak-pri-prevajanju-v-angleščino

10 najpogostejših napak pri prevajanju v angleščino

Ko prevajamo v tuji jezik, denimo v angleščino, se pogosto ne moremo izogniti vplivu našega maternega jezika. Pri tem delamo številne napake, kot so npr. uporaba napačnih glagolov, besednih zvez, pa tudi predlogov, ki so na videz povsem enostavni, vendar nam pri tujih jezikih pogosto povzročajo številne preglavice.

1. Zanimam se ZA branje knjig.

V angleščini predlog za prevajamo z angleško besedo for, ki pa je v tem primeru napačen – pravilno je namreč I’m interested in reading books.

2. Stoli so narejeni IZ lesa … in papir IZ lesa.

Dobesedno bi oba primera prevedli s predlogom from, prav pa bi imeli samo pri drugem primeru. Zakaj? Chairs are made of wood in ne from wood – predlog of nam pove, da je se material tekom procesa izdelave ni spremenil, torej da les ostaja les. Drugače je pri drugem primeru, kjer je uporaba predloga pravilna – predlog from nam pove, da se je les spremenil v drugo snov.

3. Nismo prepričani, da bomo imeli piknik, odvisno OD vremena.

V angleščino predlog od radi prevedemo v from. Omenjeni predlog seveda tu ni ustrezen, nadomestiti pa ga moramo s predlogom on it depends on the weather.

4. Žoga je počasi zdrsela V gol.

V kolikor bi poved prevajali dobesedno iz slovenščine, bi rekli: The ball rolled slowly in the goal. Za izražanje premikanja moramo uporabiti drug predlog, in sicer into (the goal).

5. Ni mi mar ZA tvoje mnenje!

Tudi v omenjeni povedi bi predlog za prevedli v for, kar pa ni pravilno – namesto tega moramo uporabiti predlog about I don’t care about your opinion, saj želimo izraziti, da nekaj dojemamo kot pomembno ali zanimivo. Besedna zveza care for ima drug pomen, in sicer pomeni imeti nekaj rad.

6. Govorili smo O tej zadevi.

Predlog o bi najverjetneje prevedli v angleški predlog about, ki pa v tem kontekstu odpade. Pravilen prevod bi se glasil: We discussed the matter.

7. Poročil se je S prijateljevo sestro.

Tudi predlog s oz. z, ki ga v angleščino prevajamo s predlogom with, v tem primeru odpade, pravilno pa bi bilo: He married his friend’s sister.

8. Jezen je name.

Na (mene) bi iz slovenščine v angleščino običajno prevedli s predlogom on, angleški prevod pa zahteva drug predlog, in sicer withhe’s angry with me.

9. Čestital sem ji ZA uspeh.

Tudi pri prevodu podobnih stavkov se pogosto zmotimo in predlog za prevajamo z angleškim predlogom for. Namesto omenjenega predloga bi morali uporabiti predlog on, pravilna poved pa bi se tako glasila: I congratulated her on her success.

10. Z njim se srečamo V četrtek.

V kolikor bi predlog v prevajali neposredno iz slovenščine, bi bil ustrezen angleški predlog in. Predloga in ne bomo srečali v tem kontekstu, saj v povezavi z dnevi v tednu vedno uporabljamo predlog on. Pravilna poved bi tako bila: We’re meeting him on Tuesday.

Primerov, ki nam povzročajo težave, je še ogromno, vsekakor pa niso vezani samo na predloge. Nekatere med njimi si lažje, druge težje zapomnimo, saj jih ne moremo vedno logično razvozlati. Kako se jih naučiti? Podobno kot druge stvari pri tujem jeziku – s poslušanjem in s čim pogostejšo uporabo ob zvrhani meri motivacije! Ko se boste kdaj zgražali nad posebnostmi, pa se spomnite na slovenski jezik – od kje logika, da gremo na Bled in na Hrvaško ter ne v?:)

Prispevek je pripravila Vesna Nagode, učiteljica slovenščine in francoščine

Vir slike: https://reallifebh.com/prepositions-made-easy-in-on-and-at

Ne zamudi poučnih in zabavnih prispevkov na našem blogu!

Individualni jezikovni tečaji kar 20% CENEJE !

2