: 7 min | : 32 vprašanj

Pozdravljeni v umestitvenem vprašalniku!

Namen umestitvenega vprašalnika je, da vam pomaga določiti okvirni nivo vašega predznanja in poiskati primeren jezikovni tečaj.

Najprej nekaj napotkov:

  • vprašalnik je informativne narave, pri oceni pa lahko pride do odstopanja od dejanskega stanja,
  • pred vpisom v skupinski tečaj boste opravili tudi brezplačno telefonsko testiranje ali testiranje v živo,
  • vprašalnik je tu zato, da vam pomaga poiskati primeren nivo - skupino in stopnjo znotraj nivoja pa določimo z dodatnim testiranjem.
1. This man has dark ....................... and a .................................
2. If I ..................... , I .................... the exam.
3. .................................................. since I came back to the office?
4. He is ................................... a T-shirt and he is .................................. a book.
5. He is sitting at his .................................. - perhaps he is .....................................
6. Mike ................................. going to work.
7. He ..................................... to ride a bicycle.
8. A plane is .................................. a car.
9. ....................................... the bus to work.
10. I spoke slowly, but he .................................. understand me.
11. He made ............................................ last year.
12. I asked him ..........................................
13. I won’t go to Cambridge if it ....................................... tomorrow.
14. While he .................................. to London he saw an accident.
15. Millions of cigarettes ............................................ every year.
16. We have a ................................ experience in event planning.
17. I remember ............................. him in New York, but I saw him in Berlin ........................................ for the last time.
18. Could you look ............... the blackboard and read what is on it?
19. The last Olympic Games ..................................... in Athens.
20. The committee held a ................................ last week.
21. I ............................. the Prime Minister’s speech very carefully.
22. He speaks English very well ....................... he’s only 12.
23. “Don’t do that,” I said. I ................................. him not to do that.
24. He never takes risks. He’s a very ................................. man.
25. I’d like to put ............................. a suggestion, if I may.
26. I .................................. this test for at least half an hour now.
27. I’ll speak to him when he .................................... .
28. If I ............ a lot of money I ............... an expensive car.
29. She wouldn't invite him if she ......................... him to come.
30. Jane went abroad last week. ............................................. abroad before.
31. When he arrived a crowd ...................... for several hours to greet him.
32. She said: "I was walking along the street."

She said ...........................

Odlično! Prebili ste se skozi vsa vprašanja.

Če želite še pred vpisom v tečaj opraviti brezplačno dodatno testiranje, nam lahko zaupate vaše kontaktne podatke in pomagali vam bomo pri izbiri tečaja.