Uporaba-gest-pri-učenju-tujega-jezika

Uporaba gest pri učenju tujega jezika

So vam kdaj v šali ljudje, ki so bili na izletu v Italiji, pripovedovali, kako so jih še dolgo bolele roke, ko so želeli naročiti kavo? Z gestami lahko pogosto nadomestimo besede ali pa te z gestami še podkrepimo in na tak način besede tudi memoriziramo. Če primerjate različne profesorje, ki ste jih spoznali tekom vaših študijskih let, politike, komike ali nasploh osebe, s katerimi se vsakodnevno srečujete, vam v spominu zagotovo bolje ostanejo tisti, ki znajo svoj govor podkrepiti s primernimi gestami, z nasmehom, z usmerjenim pogledom k vam in z ustrezno intonacijo, kot tisti, ki imajo roke mirno pred sabo, ki govorijo tiho, pogled pa imajo usmerjen v tla.

Kaj pravzaprav je gesta in katere geste poznamo?

 Z besedo gesta zaznamujemo gibanje telesa, predvsem rok, dlani in glave, ki pa je namerno ali nenamerno.

Na splošno govorimo o komunikacijskih in nekomunikacijskih gestah. Prve služijo komunikaciji in so običajno povezane z besedami, ki jih v nekem trenutku izgovarjamo, druge pa z njimi niso povezane – primer so denimo zehanje, trkanje s prsti po mizi ipd. Poznamo tudi t. i. embleme – geste, ki so značilne za neko določeno kulturo in ki zamenjajo besede. Veste, kako z gesto pokazati Italijanom, da je bilo nekaj zelo okusno? Znate pravilno izraziti tudi neodobravanje v francoščini?

Gesta, s katero Italijani pokažejo, da jim je nekaj dobro.
Gesta, s katero Italijani pokažejo, da jim je nekaj dobro.

Ko govorimo o komunikacijskih gestah, mislimo na mimiko našega telesa, obraza, pantomimo, kazanje stvari ob samem govorjenju idr. Ste se kdaj zavedli, da ste ob tem, ko ste prijatelju razlagali, kako velikega pajka ste videli, to ponazorili tudi s prsti ali pa ste sodelavcu namignili, da potrebujete kavo le s preprosto gesto dvignjene roke in navidezne skodelice? Pri pouku uporabljamo t. i. pedagoške geste, ki so različica klasičnih komunikacijskih gest, prilagojenih potrebam razreda. Pri tem seveda ne mislimo le na uporabo gest v razredu osnovnošolcev, temveč lahko slednje uporabljamo tudi pri tečajih tujih jezikov za odrasle osebe.

Katere so prednosti gest?

Geste nam pomagajo pri razumevanju smisla, služijo pa tudi memoriziranju besed. V kolikor jih izražamo skupaj z besedami, teh običajno ne označujejo po vnaprej določenih pravilih ali vzorcih, temveč so osebne in spontane. Primer so besede, s katerimi označujemo stvari, ki jih imamo v določenem trenutku pred nami, in sicer z gestami, kot je denimo kazanje s prstom. Tako lahko utrjujemo vprašalnice in odgovore nanje, kot so npr. Kaj je to? Kakšne barve so tvoje hlače? Kje se skriva učbenik? Kako pridemo do centra mesta?

Geste lahko uporabimo tudi, ko poskušamo razložiti določeno besedo v tujem jeziku. Dober način za izražanje pridevnikov je denimo mimika našega obraza – ko učencem razlagamo besede v tujih jezikih, jih preprosto podkrepimo z izrazom za žalost, veselje, zaljubljenost ipd.

Da bi učencem razložili pomen določenih glagolov, lahko ob izražanju določenih besed to ponazorimo z našim telesom – tečemo, si umivamo zobe, se češemo idr.

Glede na to, da je z gesto včasih težko nadomestiti eno samo besedo, lahko slednjo parafraziramo in šele nato prikažemo preko gest. Primer je denimo razlaga besede utrdba. Učencem lahko z rokami pokažemo, kako gradimo grad, nato pa nakažemo še, kaj se nahaja okoli gradu.

Primer uporabe gest je tudi pantomima, s pomočjo katere lahko utrjujemo besedišče na številne teme, kot so poklici, živali idr. Kljub temu, da se igra zdi primerna le za otroke, temu še zdaleč ni tako – ob njej se vedno znova zabavajo tudi odrasli, kar lahko potrdijo tudi naši tečajniki.:)

Prispevek je pripravila naša učiteljica francoščine in slovenščine Vesna Nagode

Ne zamudi poučnih in zabavnih prispevkov na našem blogu!