Kako delujemo?

Izberite prilagodljivo, dostopnejše in sodobnejše učenje tujih jezikov!

 

 

 

Jezikovno Akademijo smo ustanovili mladi navdušenci, ki smo prepričani, da je danes bolj kot kdaj koli potrebno širiti znanja prihodnosti.
To misel smo izbrali tudi za svoj moto, saj verjamemo, da je dobra izobrazba, predvsem pa funkcionalno znanje, ključ do uspeha.

Izberite prilagodljivo, dostopnejše in sodobnejše učenje tujih jezikov!

Sodobnejše učenje tujih jezikov

Sodobnejše učenje tujih jezikov – koncept izobraževanja


Vpis kadarkoli

Namesto le dvakrat letno, se pri nas v jezikovni tečaj lahko vpišete kadarkoli. Vsak mesec organiziramo nove skupine po vsej Sloveniji!

Mesečna naročnina

Tečaj plačate mesečno, brez dodatnih stroškov. Če se odločite za plačilo v enem znesku, lahko še dodatno privarčujete.

Hibridna metoda

Ne verjamemo v zastarele metode poučevanja. Razvili smo hibridno metodo poučevanja, ki združuje sodoben tečaj z odličnim učiteljem ter interaktivno spletno učilnico za samostojno učenje kjerkoli in kadarkoli.

 

Hibridna metoda učenja

Strokovnjaki se strinjajo, da je poučevanje tujih jezikov v Sloveniji že dolgo na zavidljivo visokem nivoju, na mnogih področjih pa smo celo korak pred tujino. Tako ni presenetljivo, da smo pri Jezikovni Akademiji razvili sodobnejše učenje tujih jezikov ter ustvarili hibridno metodo učenja, ki povezuje delo v razredu z učenjem preko spleta ter vključuje elemente najsodobnejših didaktičnih metod in pristopov.

Jezikovni tečaj, ki poteka po hibridni metodi sestavljajo srečanja z učitlejem na skupinskem jezikovnem tečaju in učenje preko spletne učilnice.
  • Hibridna metoda omogoča, da je pouk v razredu posvečen konverzaciji in učenju s pomočjo življenjskih situacij. Besedišče, slovnične strukture in fraze naši tečajniki usvajajo preko praktičnih primerov, dialogov in zabavnih didaktičnih iger. Pridobljeno znanje je tako trdnejše in trajnejše, hkrati pa poskrbi za to, da se tudi najbolj sramežljivi prelevijo v samozavestne govorce tujih jezikov.
  • Dolgotrajno reševanje slovničnih in besediščnih nalog na učnih listih se iz razreda praktično v celoti prenese na sodobno spletno učilnico, kjer lahko tečajniki v razredu pridobljeno znanje utrjujejo kjer koli in kadar koli jim to ustreza.
  • Sodobnejše učenje tujih jezikov na ta način omogoča manjši obseg učnih ur, ki jih tečajniki porabijo za napredovanje na naslednjo stopnjo, učitelji pa se na tečaju resnično lahko posvetijo vsakemu učencu posebej in se namesto s prepisovanjem in pregledovanjem nalog raje ukvarjajo z zagotavljanjem sproščenega in komunikativnega vzdušja.

Prepričani smo, da sta ravno samozavesten nastop in sproščenost pri uporabi jezika to, kar si tečajniki na jezikovnih tečajih dandanes najbolj želijo in potrebujejo.

Glavne prednost hibridne metode:

Sodoben pristop k poučevanju

interaktivna poučevalna metoda

w

SPROŠČENO VZDUŠJE V RAZREDU

tečajnike spodbujamo k samozavestni komunikaciji.

HITREJŠE NAPREDOVANJE

na višjo stopnjo znanja in efektivnejši izkoristek ur.

UTRJEVANJE ZNANJA NA SPLETU

za obnovitev slovnice ter besedišča.

SODOBNEJŠE UČENJE TUJIH JEZIKOV S POMOČJO SODOBNEJŠIH UČNIH GRADIV!

Izbira različnih učbenikov na trgu je izredno obsežna, hkrati pa je velika tudi razlika v njihovi kakovosti. Zavedamo se, da je uporaba preglednih ter premišljeno zastavljenih učnih gradiv pomemben faktor uspešnega učenja tujih jezikov. Zato smo se še posebej potrudili in za tečaje izbrali le tista gradiva, ki ustrezajo našemu konceptu in idejni usmeritvi. V učilnici tako uporabljamo najboljše, svetovno priznane in potrjene učbenike, z uporabo dodatnih gradiv pa učenje tujih jezikov tečajnikom dodatno olajšamo in jim tako pomagamo k še hitrejšemu napredku.