Jezikovna Akademija - Znanja prihodnosti

Breda Lever

Nemščina je bila dolgo časa zame jezik, ki mi nikakor ni šel v uho. Na tečaju Jezikovne Akademije pa se je to spremenilo – seveda zaradi pozitivnega in prijetnega pristopa predavateljice Tjaše, ki poda snov zanimivo in tečaj tako zelo hitro mine. Nemščina končno ni ‘mučna’ obveznost, ampak prijetno krajšanje prostega časa.

Breda Lever