Jezikovni tečaji za otroke: 10 razlogov, zakaj je zgodnje učenje nujno

Napisal/a | 21. Sep 2018 | Nasveti

Nazaj na vse prispevke
Mnogi raziskovalci so v preteklem desetletju, ki je bilo razglašeno za “desetletje možganov”, preučevali možgane dvojezičnih otrok in vpliv dvojezičnosti in večjezičnosti pri spodbujanju kognitivnega razvoja. Ugotovili so, da možgani dvojezičnih in večjezičnih otrok delujejo drugače kot možgani enojezičnih otrok in te razlike zagotavljajo več prednosti otrokom, ki govorijo več kot en jezik.
Oglejmo si nekaj prednosti učenja drugega ali tujega jezika.

1. Učenje tujega jezika poveča moč možganov

Nekatere kognitivne prednosti učenja drugega jezika so lahko povezane z dejstvom, da se možgani dvojezičnih in večjezičnih otrok dolgoročno bolje razvijajo.

 

Raziskave iz londonskega Oddelka Wellcome za slikanje nevroznanosti so pokazale, da so imeli dvojezični govorci gostejšo sivo materijo v primerjavi z enojezičnimi učenci.

2. Boljše reševanje problemov in druge kognitivne sposobnosti

Otroci, ki govorijo več kot en jezik, se naučijo pogajanja o pomenu, ki je ključni del komuniciranja v več kot enem jeziku. To jim tudi pomaga pri reševanju problemov in otrokom omogoča iskanje različnih pristopov za reševanje problema. Raziskave kažejo, da obstaja povezava med dvojezičnostjo in več spretnostmi, vključno z abstraktno povezavo med jezikom in nenavadnim razmišljanjem.

jezikovni tečaji za otroke

3. Otroci razvijejo “uho” za jezike

Izpostavljanje otrok tujemu ali drugemu jeziku v zgodnjih letih jim pomaga razviti “uho” za jezik in doseči boljšo izgovorjavo in obvladanje jezika pozneje v življenju. To je posledica dejstva, da morajo otroci pri učenju tujih jezikov razlikovati pomen iz zelo ločenih zvokov. Po nekaterih študijah so otroci, ki se pred najstniškimi leti učijo drugega ali tujega jezika, bolj verjetno dosegli avtentičen izgovor.

4. Višji akademski dosežki in rezultati testov

Študije so pokazale, da učenje tujih jezikov v zgodnjem otroštvu izboljšuje kognitivne sposobnosti in vpliva na dosežke na drugih področjih, kar ima za posledico boljše rezultate pri branju in matematiki.

5. Učencem daje začetek za jezikovne zahteve v nadaljnjem študiju

Ali ste eden izmed tistih, ki so v času srednje šole izbrali španščino ali francoščino kot izbirni predmet, vendar se zdi, da ne znate vprašati za osnovne smernice, kaj šele imeti smiseln pogovor v jeziku? Razlog leži ravno v starosti učenja tujega jezika.

Otroci, ki se zgodaj učijo jezik, imajo veliko prednost, tako kognitivno kot iz jezikovnega vidika. Pri otrocih se možgani še razvijajo in so ravno v tem obdobju najbolj pripravljeni za “sprejem” novih jezikov, kot tudi nadaljno ohranjanje znanja in napredovanje.  

6. Povečana empatija

Študija na univerzi v Chicagu je pokazala, da so otroci, ki govorijo več kot en jezik, boljši pri “postavljanju v čevlje drugih ljudi” in razumevanju različnih perspektiv. Če govorite drug jezik, potrebujete ne le jezikovne spretnosti, temveč tudi sposobnost razumevanja perspektive drugega sogovornika.

Prenesi brezplačno pobarvanko za učenje angleščine

7. Povečano razumevanje otrokovega maternega jezika

Številne študije kažejo, da učenje tujih jezikov pomaga izboljšati znanje materinščine. Učenje drugega jezika pomaga učencem spoznati, kako jezik deluje na splošno in se bolj zavedajo svojega prvega jezika (slovnica, konjugacije, strukture stavkov itd.).

8. Boljše razumevanje drugih kultur in povezovanje z ljudmi, ki govorijo druge jezike

Dvojezičnost omogoča medkulturno komunikacijo. Otroci, ki govorijo več kot en jezik, imajo priložnost, da postanejo bolj kulturno seznanjeni in imajo sposobnost, da bolje razumejo in cenijo kulturne razlike, ki jim pomagajo biti bolj odprti za različne načine razmišljanja in jim omogočajo, da svet doživljajo z “novimi očmi”. Dvojezični otroci imajo priložnost, da se povežejo z ljudmi, ki govorijo druge jezike in imajo dostop do več virov iz drugih držav.

9. Boljše poklicne priložnosti

V današnjem globalnem svetu zmožnost komuniciranja v več kot enem jeziku vse bolj postaja bistvena spretnost. Pri iskanju zaposlitve imajo dvojezični kandidati prednost, saj se razlikujejo od drugih kandidatov in se lahko predstavijo kot dragoceni potencialni zaposleni, ki prinašajo znanje, ki bi lahko bilo dragoceno za delodajalce.

10. Svet naredi boljši prostor za naše otroke

V naši vse bolj raznoliki družbi morajo ljudje iz različnih držav in kultur razviti orodja za učinkovito komuniciranje med seboj. Svet, v katerem se vrednotijo ​​in cenijo različne kulture in jeziki z odprtimi, zavedni in empatični ljudmi, je boljši za naše otroke.

Prispevek je pripravil/a:

Urška Plevnik