Kaja G. L.

Učiteljica francoščine in ruščine

Ljubezen do jezikov, literature in poučevanja goji že od malih nog. Sošolcem je v vrtcu brala pravljice in pri petih letih napisala tudi dve lastni. Študij francoščine in ruščine je zaključila na Filozofski fakulteti v Ljubljani, znanje o jeziku in družbi pa je nadgrajevala na študijskih izmenjavah na pariški Sorbonni in moskovskem MGU. Meni, da je jezik ogledalo družbe, in se vedno znova navdušuje nad odkrivanjem etimologije besed, frazemi, kalki in medsebojnimi jezikovnimi interferencami ter posledičnim vplivom jezika na miselnost, kulturo in narod nasploh. Pri poučevanju stremi h kreativnosti, prilagodljivosti in sproščenosti, zadovoljstvo ob dosežkih učencev pa ji daje nov zagon. V prostem času najraje igra violino, fotografira in potuje.