Lara M.

Učiteljica hrvaščine, makedonščine in srbščine

Lara Mihovilović, učiteljica hrvaščine, makedonščine in srbščine, je dekle s slovansko dušo in balkanskim temperamentom. Diplomirala je iz hrvaškega, srbskega in makedonskega jezika na Filozofski fakulteti. Njena ljubezen do južnoslovanskih jezikov, kulture in literature ji je bila verjetno položena že v zibelko, saj njene korenine sežejo na Hrvaško in v egejsko Makedonijo. Njeno vodilo pri poučevanju je, da se je treba jezika učiti na čim bolj naraven in spontan način. Rada eksperimentira kot profesor Baltazar in sproti ugotavlja kakšen čarobni jezikovni napitek pripraviti, da ga bo tečajnik z veseljem zaužil. Ker so si južnoslovanski jeziki med seboj zelo podobni in velja neko splošno prepričanje, da jih vsi obvladajo najbolj uživa, ko ljudem pokaže, da balkanski esperanto ni knjižna hrvaščina, makedonščina, srbščina in da se je vsakega jezika potrebno naučiti na enak način kot ostale jezike. Največji dosežek pa je, ko se tečajniki zavejo razlik med jeziki in izpilijo svoje znanje.

Poleg poučevanja prevaja, njena strast je prevajanje makedonske poezije, občasno pa tudi sama spesni nekaj verzov za dušo.