Jezikovna Akademija - Znanja prihodnosti

Jezikovna Akademija

Znanja prihodnostiJezikovno Akademijo smo ustanovili mladi navdušenci, ki smo prepričani, da je danes bolj kot kdaj koli potrebno širiti znanja prihodnosti. To misel smo izbrali tudi za svoj moto, saj verjamemo, da je dobra izobrazba, predvsem pa funkcionalno znanje, ključ do uspeha mnogih mladih in drugih odraslih oseb v naši družbi.

Izberite prilagodljivo, dostopnejše in sodobnejše učenje tujih jezikov!

Zato, da bi naročnikom omogočili kakovosten, prilagodljiv, a hkrati ugoden pristop k jezikovnemu napredovanju, smo morali celoten koncept jezikovne šole premisliti od začetka:

  • Namesto dvakrat letno, se pri nas v jezikovni tečaj lahko vpišete kadarkoli, ostanete pa kakor dolgo želite – en mesec ali nekaj let. Dlje časa kot ostanete pri nas, cenejši je vaš tečaj.
  • Tečaj plačate mesečno, brez dodatnih stroškov. Še bolje, če se odločite za plačilo v enem znesku, lahko še dodatno privarčujete.
  • Ne verjamemo v zastarele metode poučevanja. Razvili smo hibridno metodo poučevanja, ki združuje najboljše obeh svetov – sodoben tečaj z odličnim učiteljem ter interaktivno spletno učilnico za samostojno učenje od kjerkoli.
Ostale jezikovne šole Jezikovna Akademija
vpis samo dvakrat letno kadarkoli
nove skupine vsak mesec, po vsej Sloveniji!
plačilo vnaprej ali po obrokih mesečno
plačaš mesečno, kakor dolgo ostaneš
metoda konvencionalen pristop hibridna metoda
v učilnici z učiteljem, nato samostojno v spletni učilnici

Strokovnjaki se strinjajo, da je poučevanje tujih jezikov v Sloveniji že dolgo na zavidljivo visokem nivoju, na mnogih področjih pa smo celo korak pred tujino. Tako ni presenetljivo, da smo pri Jezikovni Akademiji v skladu s sodobnimi usmeritvami in z inovativnimi pristopi pri poučevanju tujih jezikov razvili hibridno metodo učenja, ki povezuje delo v razredu z učenjem preko spleta ter vključuje elemente najsodobnejših didaktičnih metod in pristopov.

redna srečanja v učilnici
+
učenje preko
spleta
=
hibridna metoda
učenja

Hibridna metoda omogoča, da je pouk v razredu posvečen konverzaciji in učenju s pomočjo življenjskih situacij. Besedišče, slovnične strukture in fraze naši tečajniki usvajajo preko praktičnih primerov, dialogov in zabavnih didaktičnih iger. Pridobljeno znanje je tako trdnejše in trajnejše, hkrati pa poskrbi za to, da se tudi najbolj sramežljivi prelevijo v samozavestne govorce tujih jezikov. Dolgotrajno reševanje slovničnih in besediščnih nalog na učnih listih se iz razreda praktično v celoti prenese na sodobno spletno učilnico, kjer lahko tečajniki v razredu pridobljeno znanje utrjujejo kjer koli in kadar koli jim to ustreza. Na ta način se v veliki meri zmanjša obseg učnih ur, ki jih tečajniki porabijo za napredovanje na naslednjo stopnjo, učitelji pa se na tečaju resnično lahko posvetijo vsakemu učencu posebej in se namesto s prepisovanjem in pregledovanjem nalog raje ukvarjajo z zagotavljanjem sproščenega in komunikativnega vzdušja. Prepričani smo, da sta ravno samozavesten nastop in sproščenost pri uporabi jezika to, kar si tečajniki na jezikovnih tečajih dandanes najbolj želijo in potrebujejo.

 

Glavne prednosti hibridne metode:

  • sodoben pristop k poučevanju,
  • sproščeno komunikativno vzdušje v razredu,
  • manjši obseg učnih ur, potrebnih za napredovanje,
  • utrjevanja znanja na spletu.

 

Napredujte s pomočjo najsodobnejših učnih gradiv!

Izbira različnih učbenikov na trgu je izredno obsežna, a na žalost je tako kot količina velika tudi razlika v njihovi kakovosti. Ker se zavedamo, da je uporaba preglednih, premišljeno zastavljenih učnih gradiv, ki so prilagojena sodobnemu človeku, pomemben faktor uspešnega učenja tujih jezikov, smo se še posebej potrudili in za tečaje izbrali le tista gradiva, ki ustrezajo našemu konceptu in idejni usmeritvi. V učilnici tako uporabljamo najboljše, svetovno priznane in potrjene učbenike, z uporabo dodatnih gradiv pa učenje tujih jezikov tečajnikom dodatno olajšamo in jim tako pomagamo k še hitrejšemu napredku.

Spoznajte ekipo Lokacije tečajev Tečaji za podjetja

Kako pa se vi raje učite tujih jezikov?